Időjárás

Tinnye
Tiszta
Tiszta
2°C
Szelek: 11 km/h NNW
Napkelte: 06:21
Napnyugta: 17:33
More forecast...
 

Galéria

jo1 husegespic_round3_2 nordkap Garancs tó koborkutya img_7640

kategória

Tüdőszűrés

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
2015. március 17. napjától 2015. március 19. napjáig
tüdőszűrés lesz Tinnyén.
A vizsgálatok
2015. március 17-én 8.00-14.00 óráig
2015. március 18-án 12.00-18.00 óráig
2015. március 19-én 8.00-14.00 óráig tartanak

A tüdőszűrés helye: a Művelődési Ház

A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára ajánlott vizsgálat!
A szűrővizsgálat a 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, amely az OEP által országosan elrendelt összeg. A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik.

A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek az oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes.

Panasz nélkül is lehet beteg. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére! Kérjük a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB kártyáját, illetve ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást!

Fokozott figyelem a szabálytalan csapadékvíz-elvezetések felderítésére

iigee: Plotty - indafoto.huTelepülésünket elöntő esőzések, és hóolvadás alkalmával sajnos többször találkozhattak Tinnye község lakói a közterületeken megjelenő szennyvíz látványával. A probléma egyik kiváltó oka, hogy a csapadékvizet sok helyütt a szennyvízcsatorna-hálózatba vezetik. Ha hirtelen nagy mennyiségű csapadék kerül a szennyvíz összegyűjtésére szolgáló hálózatba, a kisebb átmérőjű, nem erre a célra tervezett vezetékrendszer nem tudja megfelelő ütemben elvezetni, így az esővízzel higított szennyvíz kiönt az aknákból.

Alapvetően minden, az ingatlanon keletkezett csapadékvizet a telken belül kell elszikkasztani

A szolgáltató üzletszabályzata tiltja

Felhívjuk  a lakosok figyelmét, hogy aki igénybe veszi a csatornaszolgáltatást, szerződéses jogviszonyban áll a DMRV Zrt.-vel, és amennyiben csapadékvizet vezet a szennyvízhálózatba az üzletszabályzat értelmében szerződésszegést követ el.

Komoly költség, súlyos környezetromboló hatás

A szabálytalan csapadékvíz-elvezetések nemcsak komoly, előre nem tervezett költséget jelentenek a szolgáltató számára, hanem súlyos környezetromboló hatással is járnak. Amellett, hogy veszélyeztetik a közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat üzemelését, a rendelet előírásait be nem tartó fogyasztók más lakosok életminőségét is rontják.
Közös érdekünk, hogy a szabálytalan használatból eredő kiöntések megszűnjenek! Szeretnénk megvédeni a tinnyeiek egészségét, környezetünket, falunkat, ezért fokozott figyelmet fordítunk az illegális bevezetések feltárására.

 

Olvassa tovább» Fokozott figyelem a szabálytalan csapadékvíz-elvezetések felderítésére

Tájékoztatás a falugazdász elérhetőségéről

Ordas Edina
szentendrei falugazdász

Szentendre. Dunakorzó u. 3 (Művelődési Ház )

Tel: 26-331-320
Moil: 70-490-63-07

Tanácsadás elmarad

Tájékoztatjuk a  lakosságot, hogy Tinnyén az orvosi és védőnői tanácsadás
2015.03.03-án és 03.04-én elmarad.

Knipl Éva védőnő

Tájékoztatás a háziorvos rendelési idejéről

Tisztelt Betegeink!

2015.02.19-től (csütörtök) 2015.02.20-ig (péntek) a rendelés az alábbiak szerint alakul:

2015.02.19. csütörtök: – 2015.02.20.-péntek: 13-15 óráig rendel: Dr.  Arany Andrea, aki hétköznapokon 8-16 óra közötti időben SÜRGŐS esetben hívható (Tel.:06-20/910-78-58), illetve a pilisjászfalusi rendelőben felkereshető csütörtökön 14-18 óra, pénteken 8.30-12 közötti időben.

További időpontokban a zsámbéki ügyelet hívható.(Tel.:06-23/342-035)

Tinnye,Orvosi Rendelő

Képviselő-testületi ülés

2015. február 19-én 18.00 órai kezdettel a képviselő-testület rendes ülést tart.

meghívó

Tájékoztató ebek összeírásáról

Tisztelt Ebtartó!kutya

Tinnye Község területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal. A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosai, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonosának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani (az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után).

Az Ebösszeíró adatlap nyomtatvány beszerezhető ügyfélfogadási időben az önkormányzati hivatalában (2086 Tinnye, Bajcsy Zs. 9.),  illetve letölthetők az önkormányzati weboldaláról (itt) amelyek nyomtatással, fénymásolással sokszorosíthatók.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni az önkormányzat hivatala részére az alábbi módokon:

  • Levélben postai úton az alábbi levélcímre: Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal, Tinnyei Kirendeltség (2086 Tinnye, Bajcsy Zs. út 9.)
  • Az önkormányzat ügyfélszolgálatán személyesen

Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése szerint – 2013. január 1-től – a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért szíveskedjenek a transzponderrel meg nem jelölt ebeket az állatorvosnál megjelöltetni.

A transzponderrel már korábban megjelölt, ám az adatbázisban nem szereplő eb adatait az állat tartója köteles a szolgáltató állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. A regisztrált eb adatának megváltoztatása miatt történő adatmódosítás díjmentes.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az ebösszeíró adatlapon szereplő adatokban változás állna be, továbbá amennyiben ezen időpont után kerül az eb a felügyelete alá, azt be kell jelenteni  a változást követő 15 napon belül.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2015. 03. 31.

Tájékoztató a hulladékszállítási közszolgáltatásról

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy Tinnye településen közszolgáltatóként a Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft. végzi a települési hulladék gyűjtését.

Tinnye teljes hulladéknaptár  2015

A közszolgáltatás műszaki tartalmát a 2015. évre vonatkozóan az alábbiakban ismertetjük:

 

Olvassa tovább» Tájékoztató a hulladékszállítási közszolgáltatásról

Tájékoztatás a pálinkafőzés szabályainak változásairól (NAV)

TÁJÉKOZTATÁS
a magánfőzéssel kapcsolatos változásokról.

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (Jöt.) magánfőzésre vonatkozó szabályai 2015. január 1-jével az alábbiak szerint változnak. A Jöt. 63. § (1) bek. 11. pontja szerint magánfőzésnek minősül a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása évente legfeljebb 50 liter mennyiségig. Ez az 50 liter párlat mennyiség a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III.10.) PM rendelet (Jvhr.) 59/A. § (3) bekezdése alapján 50 liter 86 térfogatszázalékos gyümölcsszesznek felel meg. Tehát, ha egy magánfőző csak 50 térfogatszázalékos párlatot kíván előállítani, ez a mennyiség 86 liternek felel meg. Olvassa tovább» Tájékoztatás a pálinkafőzés szabályainak változásairól (NAV)

Figyelem! Újból szélhámosok a faluban

Községünkben az elmúlt napokban olyan nem kívánatos események történtek amelyek, szélhámosok és bűnelkövetők újbóli megjelenésére utalnak. A településen a közterületekről és épületekről különböző tárgyak tűntek el: közlekedési táblák, közlekedés biztonságát szolgáló „tükör”, ajtón lévő vasrács stb.
Ugyanakkor megjelentek községünkben olyan személyek, akik közművekkel kapcsolatos szolgáltatás nyújtásában ajánlják fel „segítségüket”, többnyire csatorna közmű szakembereknek adják ki magukat. Az el nem végzett munkáért pénzt kérnek, „dolguk” végeztével annak többszörösét követelik és sok esetben erőszakosan fenyegetőleg lépnek fel. Nem kizárt, hogy az ingatlanokba ily módon bejutva ott tartózkodásukat „terepszemlére” vagy értékek észrevétlen eltulajdonítására használják fel.
Fenti eseményekkel kapcsolatban megtettük a szükséges lépéseket a rendőrség és a polgárőrség felé.
Felhívom a lakosság figyelmét a fokozott éberségre. Kérem, hogy bármely a közbiztonságot és vagyonbiztonságukat veszélyeztető eseményt bűncselekményre utaló magatartást észlelnek, azt haladéktalanul jelentsék a rendőrségnek vagy a polgárőrségnek. Hivatalos minőségükre hivatkozással az ingatlanukra belépni szándékozókat előzetesen igazolásra szólítsák fel, illetve bizonytalanság esetén tájékozódjanak az önkormányzati hivatalban vagy a falugazdánál.

Krix Lajos polgármester