Időjárás

Tinnye
napos
napos
35°C
Szelek: 14 km/h SW
Napkelte: 04:55
Napnyugta: 20:44
More forecast...
 

Galéria

gc wp_20150621_07_20_05_pro villam4 kresz img_6722 img_4346

kategória

Pályázati felhívás, igazgatási ügyintéző munkakörre

Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal Tinnyei Kirendeltsége

igazgatási ügyintéző munkakörének betöltésére.

Olvassa tovább» Pályázati felhívás, igazgatási ügyintéző munkakörre

Képviselő-testületi ülés időpontja

2015. július 9-én 18.00 órai kezdettel a képviselő-testület rendes ülést tart
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal, Tinnye Bajcsy Zsilinszky u. 9. tanácsterem

Napirend:

1. Telenor bérleti szerződés felülvizsgálata
2. Ister Granum önkormányzati társulásból kilépés – felmondás
3. HÉSZ elkészítésére érkezett ajánlat megtárgyalása
4. Vízkárelhárítási terv elkészítésére megbízás
5. Szabályozási terv módosítása Házi Sörfőzde
6. Rendelet a partnerségi egyeztetéshez
7. Házi Sörfőzde projekt befogadása
8. Tinnyei Kossuth Polgárőr Egyesület támogatása
9. Önkormányzati ügyek ügyvédi ellátására megbízási szerződés jóváhagyása
10. Képviselői tiszteletdíj rendelet elfogadása
11. Alpolgármesteri tiszteletdíj elfogadása
12. Helyben történő laboratóriumi szolgáltatás (vérvétel)
13. Képviselő testületi határozat a Tinnye 034/6 hrsz vagyonkezelésbe vételéről

14. Egyebek

Rendkívüli ülés

Tinnye Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 5-én 18.00 órai kezdettel rendkívüli képviselő-testületi ülést tart.
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal, Tinnye Bajcsy Zsilinszky u. 9. tanácsterem
Napirend: Döntés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázaton történő részvételről.
A rendkívüli ülés összehívását a pályázat határideje teszi indokolttá

Képviselő-testületi ülés

Tinnye Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-én 18.00 órai kezdettel tartja a következő rendes testületi ülését. 

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal, Tinnye Bajcsy Zsilinszky u. 9. tanácsterem.

Tervezett napirendi pontok:
Gazdasági program elfogadása
Közművelődési munkatárs beszámolója a 2014. évről
Könyvtáros beszámolója a 2014. évről
Gyermekjóléti szolgálat beszámolója
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójának elfogadása
Döntés a Pohl udvar tulajdonba vételéről
Zsámbéki orvosi ügyelet gépkocsi vásárlásához hozzájárulás
A község természeti és építészeti értékvédelmi koncepció elfogadása
Méltatlansági eljárás lefolytatásáról beszámoló
Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Polgármester beszámolója a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Személyi döntés (érintett döntésétől függően zárt ülés)
Egyebek

A Pénzügyi Bizottság 2015. május 4-én (hétfőn) 18.00 órai kezdettel tartja  ülését

 

Falugazdász tájékoztatója

Értesítem a gazdálkodókat és földhasználókat, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara biatorbágyi körzetében az egységes kérelmek leadásának időszakában (2015. május 15-ig) a következők szerint alakul az ügyfélfogadás rendje:

Hétfő – Csütörtök 8:00 – 16:30 Biatorbágy, Szent István u. 42.
(szövetkezet iroda)

Péntek 8:00 – 12:00 Budaörs, Városháza

Ebben az időszakban főként az egységes kérelmek beadására van lehetőség.
Őstermelői igazolványok megújítását az érdi irodánkban végezzük, amennyiben az nem halasztható.

Felhívom továbbá a gazdálkodók figyelmét, hogy az ügyfélfogadás előzetes időpont egyeztetés alapján történik, tehát a hosszas várakozás elkerülése érdekében kérjenek időpontot a 30 418 37 56 telefonszámon. Az eredményes és gyors ügyintézés érdekében kérem mindenki hozza magával:

  • MVH ügyfélazonosítóját
  • jelszavát
  • a művelt területek méretére és hasznosítására vonatkozó adatokat.

Csörgő Levente
falugazdász

MEGHÍVÓ

a tinnyei Kossuth Lajos Művelődési Házba
Kiss Ákos: Tinnye története
című könyvének bemutatójára, Tinnye születésnapjára, április 29-én 18 órára.

A bemutató után egy-egy szál virágot helyezünk a 700 éves emlékműre.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Hagyományőrző Egyesület

Közlemény az óvodai beiratkozásról

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata, a 2015/2016-os nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjairól:

Értesítjük a község lakosságát, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő 8.§ (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt. Ez a kötelezettség idén azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2012. szeptember 1. előtt születtek. A kötelezettség teljesítéséért a szülő a felelős, a nem teljesítés szabálysértésnek minősül.

A beiratkozást követően május 20-ig, minden beiratkozó értesítést kap arról, hogy felvették-e a gyermeket az óvodába.

Elutasítás esetén a szülő, az elutasító levél kézhezvételétől számított tizenöt napon belül ún. eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvoda vezetőjénél.

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tinnyei Napközi Otthonos Óvodában a 2015/2016-os nevelési évre történő beiratkozás időpontját az alábbiak szerint állapítja meg:

2015. május 04. hétfő 1400 -1800

2015. május 05. kedd 800 -1000

2015. május 06. szerda 1400 -1800

2015. május 07. csütörtök 800 -1000

AZOKAT A GYERMEKEKET KELL BEÍRATNI, AKIK, MÁR BETÖLTÖTTÉK A 3. ÉLETÉVÜKET ÉS AZOKAT, AKIK

 2012. szeptember 1. – 2013. augusztus 31.

 KÖZÖTT SZÜLETTEK.

 A BEIRATÁSHOZ SZÜKSÉGES:

-A GYERMEK SZÜLETÉSI ANYAKÖNYVI KIVONATA, TAJ SZÁMA

-LAKCÍMET IGAZOLÓ HATÓSÁGI IGAZOLVÁNYA

-A SZÜLŐ SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ ÉS LAKCÍMET IGAZOLÓ HATÓSÁGI IGAZOLVÁNYA

A BEIRATÁS HELYE:

TINNYEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2086 TINNYE PETŐFI SÁNDOR U. 2

TEL: 06 26 335 064, 06 70 458 2466

 

 

CSALÁDI PROGRAM AZ ÓVODÁBAN

Tegyünk együtt környezetünkért!

CSALÁDI PROGRAM AZ ÓVODÁBAN

2015. ÁPRILIS 25-én, szombaton 9.00 órától

Erre a napra
– a Föld napja alkalmából – kupakgyűjtő versenyt hirdetünk.
Mennyi kupakot tudunk gyűjteni egy nap alatt?
Aki a rendezvény ide alatt, szombaton délelőtt a legtöbb kupakot hozza (kg), ajándékot kap

Családi nap részletes programja itt megtekintehető

Lakossági fórum

Meghívó 

Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete nevében, tisztelettel meghívom Tinnye község lakosságát

2015. április 17-én, pénteken 18 órakor kezdődő

LAKOSSÁGI FÓRUMRA

A lakossági fórum helyszíne: Tinnye, Kossuth Lajos Művelődési Ház.

A lakossági fórum keretein belül a falu lakosságát érintő témákra az itt lakók bevonásával keressük közösen a megoldást. A lakosságot foglalkoztató ügyek kapcsán szót kívánunk ejteni környezetünk védelméről, a közlekedés és az egészségügyi ellátás, az ügyeleti rendszer témakörökben is szeretnénk megismerni a közösség véleményét, javaslatait

Krix Lajos polgármester

 

 

Családtámogatási ellátások

Fontos közlemény

2015. április 1-jével a családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal összefüggő feladatok a Magyar Államkincstár megyei igazgatóságaitól a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatáskörébe kerülnek. A szervezeti átalakulás a családtámogatási ellátások szempontjából nem jelent változást, a juttatások határidőben és változatlan összeggel megérkeznek az állampolgárokhoz.

A családtámogatási ellátásokkal összefüggő kérelmeket ezután a járási hivataloknál, a kormányhivataloknál, a kormányablakoknál és a települési ügysegédeknél is be lehet nyújtani. A lakástámogatási hatósági eljárást a fővárosi és megyei kormányhivataloknál (Pest megye tekintetében Budapest Főváros Kormányhivatalánál) lehet kezdeményezni. Az államigazgatás átalakításának elsődleges célja a hatékonyabb ügyintézés, és az ügyfélbarát közigazgatás megteremtése.

További információk: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/csaladtamogatasok
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas