News

Képviselő-testületi ülés 2019. november 14. 15 óra

A képviselő-testület 2019. november 14-én 15 órai kezdettel tartja soron következő rendes ülését.
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal, Tinnye Bajcsy-Zsilinszky u. 9. tanácsterem

Tervezett napirendi pontok:
Alpolgármester megválasztása, eskütétele
Alpolgármester illetménye vagy tiszteletdíja és munkarendjének meghatározása
Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó megállapodás felülvizsgálata
SZMSZ felülvizsgálata
Adórendelet felülvizsgálata
Bursa Hungarica pályázat elbírálása
Egyebek

Alakuló ülés 2019. október 24. 18 óra

A  képviselő-testület alakuló  ülést tart 2019. 10. 24-én 18.00 órai kezdettel.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme 2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u. 9.

Napirendi pontok:

1. Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele, valamint a megbízólevelek átadása
2. Polgármesteri program ismertetése
3. Az alpolgármester megválasztása, eskütétele
4. Az alpolgármester illetményének vagy tiszteletdíjának és munkarendjének megállapítása
5. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) felülvizsgálata
6. Bizottság(ok) tagjainak megválasztása
7. Jegyző tájékoztatása képviselők képzéséről

Köszönet

Tisztelt Tinnyei családok, választópolgárok!

A 2019.10.13-i vasárnap ismét jelentős nap volt a településünk életében. Önkormányzatot választott a falu, polgármestert és képviselőket.

Rendkívül örömteli, hogy az eddigiektől eltérően növekvő mértékben a választásra jogosultak 54,16 %-a fejezte ki akaratát. Ezen belül is magamra, mint polgármester személyére és a képviselő-testületbe került hat főre jelentős nagyságrendű szavazatszám érkezett.

Megköszönöm a bizalmat azoknak, akik rám szavaztak, a munkám folytatására, amit 2014-ben megkezdtem. Egyúttal kötelességemnek érzem, hogy valamennyi lakos és a településünk érdekében végezzem munkámat.

Az Önök bizalma megsokszorozta az energiámat, nap mint nap a feladatok végrehajtásában felhasználom ezt az energiát.

Köszönettel:  Krix Lajos

                     polgármester

Önkormányzati választás eredményei

Polgármester (Tinnye)
KRIX LAJOS MIHÁLY  Független

a képviselő-testület tagjai

BALÁZSNÉ MARÓDI ILDIKÓ  Független

BALOGH RITA Független

LADÁNYI PÉTER Független

DR.MOLNÁR EDE LEVENTE Független

NASZVADI JÁNOS GYŐZŐ Független

SZOPKÓ CSABA Független

Roma települési nemzetiségi önkormányzat képviselők:

TÓTH ATTILÁNÉ Lungo Drom

BOGDÁN LÁSZLÓ ATTILA Lungo Drom

TÓTH LÁSZLÓ Lungo Drom

 

Rókaállomány gyérítése

Felhívjuk tisztelt lakosság figyelmét, hogy Tinnye Község Önkormányzata megkapta a belterületi vadászati jogosultságát. A mai naptól hivatásos vadászok jelenlétére lehet számítani 3 hónapon keresztül Tinnye belterületén is. Szakszemélyzet fogja végrehajtani a rókaállomány és más vadfajok gyérítését. Várhatóan este 21:00 és 04:00 óra közötti időben fognak vadászni. A hatóságok felé minden esetben jelezni fogják, amikor vadászat lesz.

 

Felhívás sertéstartók részére

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztálya (a továbbiakban: Hatóság) a vaddisznókban megállapított sertéspestis betegség előfordulása miatt Tinnye közigazgatási területén fekvő vadgazdálkodási területet fertőzött területnek minősítette.

A Hatóság PE/EA/1389-6/2019. ügyiratszámmal ellátott, fertőzött területek kijelölése tárgyú határozatában (letölthető innen) az Afrikai Sertéspestis (ASP) kapcsán

  • korlátozó rendelkezéseket vezetett be az állatok tartásának körülményeivel kapcsolatban,
  • kijelölte a fertőzött területeket, és az azokon lévő településeket,
  • a fertőzött területeken belüli meghatározta az úgynevezett Szigorúan Korlátozott Területeket és településeket, amelybe Tinnye is beletartozik.

A Hatóság a járványügyi intézkedések keretében felkérte az érintett jegyzőket a településen található sertésállomány felmérésére, a sertéstartók adatainak, elérhetőségének a Hatóság részére történő megküldésére.

Kérem az állattartókat, hogy amennyiben háztáji sertést tartanak (a sertéstartás helyének és az állomány egyedszámának megjelölésével), haladéktalanul jelezzék a hivatalban!

dr. Imre Gábor jegyző