Időjárás

Tinnye
Részben napos
Részben napos
18°C
Szelek: 11 km/h WNW
Napkelte: 04:57
Napnyugta: 20:27
More forecast...
 

Galéria

bontas1 img_7664 img_6729 gc altalanosiskola evbucsuztato

kategória

Képviselő-testületi ülés

Tinnye Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-én 18.00 órai kezdettel tartja a következő rendes testületi ülését. 

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal, Tinnye Bajcsy Zsilinszky u. 9. tanácsterem.

Tervezett napirendi pontok:
Gazdasági program elfogadása
Közművelődési munkatárs beszámolója a 2014. évről
Könyvtáros beszámolója a 2014. évről
Gyermekjóléti szolgálat beszámolója
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójának elfogadása
Döntés a Pohl udvar tulajdonba vételéről
Zsámbéki orvosi ügyelet gépkocsi vásárlásához hozzájárulás
A község természeti és építészeti értékvédelmi koncepció elfogadása
Méltatlansági eljárás lefolytatásáról beszámoló
Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Polgármester beszámolója a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Személyi döntés (érintett döntésétől függően zárt ülés)
Egyebek

A Pénzügyi Bizottság 2015. május 4-én (hétfőn) 18.00 órai kezdettel tartja  ülését

 

Falugazdász tájékoztatója

Értesítem a gazdálkodókat és földhasználókat, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara biatorbágyi körzetében az egységes kérelmek leadásának időszakában (2015. május 15-ig) a következők szerint alakul az ügyfélfogadás rendje:

Hétfő – Csütörtök 8:00 – 16:30 Biatorbágy, Szent István u. 42.
(szövetkezet iroda)

Péntek 8:00 – 12:00 Budaörs, Városháza

Ebben az időszakban főként az egységes kérelmek beadására van lehetőség.
Őstermelői igazolványok megújítását az érdi irodánkban végezzük, amennyiben az nem halasztható.

Felhívom továbbá a gazdálkodók figyelmét, hogy az ügyfélfogadás előzetes időpont egyeztetés alapján történik, tehát a hosszas várakozás elkerülése érdekében kérjenek időpontot a 30 418 37 56 telefonszámon. Az eredményes és gyors ügyintézés érdekében kérem mindenki hozza magával:

  • MVH ügyfélazonosítóját
  • jelszavát
  • a művelt területek méretére és hasznosítására vonatkozó adatokat.

Csörgő Levente
falugazdász

MEGHÍVÓ

a tinnyei Kossuth Lajos Művelődési Házba
Kiss Ákos: Tinnye története
című könyvének bemutatójára, Tinnye születésnapjára, április 29-én 18 órára.

A bemutató után egy-egy szál virágot helyezünk a 700 éves emlékműre.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Hagyományőrző Egyesület

Közlemény az óvodai beiratkozásról

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata, a 2015/2016-os nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjairól:

Értesítjük a község lakosságát, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő 8.§ (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt. Ez a kötelezettség idén azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2012. szeptember 1. előtt születtek. A kötelezettség teljesítéséért a szülő a felelős, a nem teljesítés szabálysértésnek minősül.

A beiratkozást követően május 20-ig, minden beiratkozó értesítést kap arról, hogy felvették-e a gyermeket az óvodába.

Elutasítás esetén a szülő, az elutasító levél kézhezvételétől számított tizenöt napon belül ún. eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvoda vezetőjénél.

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tinnyei Napközi Otthonos Óvodában a 2015/2016-os nevelési évre történő beiratkozás időpontját az alábbiak szerint állapítja meg:

2015. május 04. hétfő 1400 -1800

2015. május 05. kedd 800 -1000

2015. május 06. szerda 1400 -1800

2015. május 07. csütörtök 800 -1000

AZOKAT A GYERMEKEKET KELL BEÍRATNI, AKIK, MÁR BETÖLTÖTTÉK A 3. ÉLETÉVÜKET ÉS AZOKAT, AKIK

 2012. szeptember 1. – 2013. augusztus 31.

 KÖZÖTT SZÜLETTEK.

 A BEIRATÁSHOZ SZÜKSÉGES:

-A GYERMEK SZÜLETÉSI ANYAKÖNYVI KIVONATA, TAJ SZÁMA

-LAKCÍMET IGAZOLÓ HATÓSÁGI IGAZOLVÁNYA

-A SZÜLŐ SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ ÉS LAKCÍMET IGAZOLÓ HATÓSÁGI IGAZOLVÁNYA

A BEIRATÁS HELYE:

TINNYEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2086 TINNYE PETŐFI SÁNDOR U. 2

TEL: 06 26 335 064, 06 70 458 2466

 

 

CSALÁDI PROGRAM AZ ÓVODÁBAN

Tegyünk együtt környezetünkért!

CSALÁDI PROGRAM AZ ÓVODÁBAN

2015. ÁPRILIS 25-én, szombaton 9.00 órától

Erre a napra
– a Föld napja alkalmából – kupakgyűjtő versenyt hirdetünk.
Mennyi kupakot tudunk gyűjteni egy nap alatt?
Aki a rendezvény ide alatt, szombaton délelőtt a legtöbb kupakot hozza (kg), ajándékot kap

Családi nap részletes programja itt megtekintehető

Lakossági fórum

Meghívó 

Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete nevében, tisztelettel meghívom Tinnye község lakosságát

2015. április 17-én, pénteken 18 órakor kezdődő

LAKOSSÁGI FÓRUMRA

A lakossági fórum helyszíne: Tinnye, Kossuth Lajos Művelődési Ház.

A lakossági fórum keretein belül a falu lakosságát érintő témákra az itt lakók bevonásával keressük közösen a megoldást. A lakosságot foglalkoztató ügyek kapcsán szót kívánunk ejteni környezetünk védelméről, a közlekedés és az egészségügyi ellátás, az ügyeleti rendszer témakörökben is szeretnénk megismerni a közösség véleményét, javaslatait

Krix Lajos polgármester

 

 

Családtámogatási ellátások

Fontos közlemény

2015. április 1-jével a családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal összefüggő feladatok a Magyar Államkincstár megyei igazgatóságaitól a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatáskörébe kerülnek. A szervezeti átalakulás a családtámogatási ellátások szempontjából nem jelent változást, a juttatások határidőben és változatlan összeggel megérkeznek az állampolgárokhoz.

A családtámogatási ellátásokkal összefüggő kérelmeket ezután a járási hivataloknál, a kormányhivataloknál, a kormányablakoknál és a települési ügysegédeknél is be lehet nyújtani. A lakástámogatási hatósági eljárást a fővárosi és megyei kormányhivataloknál (Pest megye tekintetében Budapest Főváros Kormányhivatalánál) lehet kezdeményezni. Az államigazgatás átalakításának elsődleges célja a hatékonyabb ügyintézés, és az ügyfélbarát közigazgatás megteremtése.

További információk: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/csaladtamogatasok
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas

Házi orvos rendelési időpont változás

Tisztelt Betegeink!

2015.04.06-tól (hétfő) 2015.04.10-ig (péntek) a rendelés az alábbiak szerint alakul:

2015.04.06. Hétfő: –
2015.04.07.Kedd: 13-15 óra közt
2015.04.08. Szerda: 8-10 óra közt
2015.04.09. Csütörtök: –
2015.04.10. Péntek: 13-15 óra közt

Rendel:Dr Arany Andrea,Aki hétköznapokon 8-16 óra közt SÜRGŐS esetben hívható (Tel.:06-20/910-78-58) illetve a pilisjászfalusi rendelőben felkereshető kedden 8-12 óra közt,szerdán 13-16 óra közt,csütörtökön 14-18 óra közt,illetve pénteken 8.30-12 óra közt.

További időpontokban a zsámbéki ügyelet hívható.(Tel.:06-23/342-035)

Tinnye,Orvosi Rendelő

Köszönet

A tinnyei önkormányzat megköszöni minden részvevőnek és közreműködőnek a 2015. március 28 -i “Tavaszi faluszépítő napon” a közösségért végzett társadalmi munkát.
Külön köszönet illeti azon helyi vállalkozásokat és magánszemélyeket akik anyagilag is támogatták az esemény megvalósítását:
Klencsák Hús KFT.
Corvinus Toors
Zöli Cemege
Áramhoznyúl KFT
Rekettye KFT
Széplaki István

Kossuthra emlékeztek

Kossuth Lajos halálának 121. évfordulója alkalmából, Kossuth mauzóleumánál tinnyei lokálpatrióták koszorúztak.

A delegációt Tóth Eszti néni vezette, aki tagja a Kossuth Társaságnak.
A fotókon tinnyei fiatalok állnak díszőrséget huszár ruhában (Bátori Kristóf,Naszvadi Imre,Naszvadi Győző,Széplaki István Bence)
A résztvevők célja: ápolni Kossuth tinnyei hagyatékát és terveik között szerepel a Kossuth ház „vissza szerzése” a közösség javára.