News

Tájékoztató szociális tűzifa támogatás igényléséről

Tinnye Község Önkormányzata idén 34 erdei köbméter szociális tűzifát nyert pályázaton.

Szociális tűzifa iránti támogatást igényelhet az a tinnyei lakcímmel rendelkező lakos, aki életvitelszerűen is Tinnyén lakik és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 57.000 forintot.

Az elbírálás során jogszabályi előírás alapján előnyben kell részesíteni azt, aki a Szociális törvény szerinti

  • aktív korúak ellátásában
  • időskorúak járadékában
  • lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásban részesül, vagy
  • hátrányos helyzetű / halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

A fentieken túl előnyt jelent az elbírálásnál, ha

  • a család rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
  • a család három vagy több gyermeket nevel,
  • gyermekét egyedül nevelő, egyedülálló szülő igényli,
  • a kérelmet egyedül élő nyugdíjas, vagy 65 év feletti házaspár igényli.

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra (azonos címen) csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban lakó személyek és háztartások számától!

Háztartásonként legfeljebb 5 erdei m³ tűzifa adható.

A kérelem benyújtásának határideje: 2018. december 20.

Pótigénylés nyújtható be 2019. január 15. napjáig.

A kérelem nyomtatvány a hivatalban igényelhető vagy letölthető innen.

Bursa Hungarica pályázat beadási határidejének meghosszabbítása: 2018. november 13.

Tájékoztatjuk a tisztelt pályázókat, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójában a pályázati beadási határidő és az önkormányzati döntési határidő is meghosszabbításra került.

Az új határidők:

A pályázatok benyújtásának módosított határideje:

2018. november 13.

A települési önkormányzati döntés módosított határideje:

2018. december 13.

Óvodai álláspályázatok (Óvodapedagógus, pedagógiai asszisztens)

Tinnye Község Önkormányzata a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Óvodapedagógus (2 fő) és Pedagógiai asszisztens munkakörök betöltésére.

A pályázati kiírások szövege letölthető az alábbi linkekről:

Óvodapedagógus határozatlan idővel: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=t1ce5u1ma8

Óvodapedagóus, határozott idővel: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=t1ce3zgbb3

Pedagógiai asszisztens: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=t1ce3psvh0

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007.(III.26.) Kormányrendelet alapján, kiírja a 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára /”B” típusú kiírás/ és a felsőoktatási nappali tagozatos hallgatók számára /”A” típusú kiírás/ 2018/2019. tanév II. és a 2019/2020. tanév I. félévére vonatkozóan.

A pályázók 2018. november 6-ig adhatják be kérelmüket elektronikusan az EPER-BURSA rendszerben és papíralapon az önkormányzatnál.

A részletes pályázati kiírások itt olvashatóak:

Bursa_palyazati_kiiras_a_2019

Bursa_palyazati_kiiras_b_2019

Rendelési idő változása 2018.10.01-09-ig

Tisztelt Betegeink!

A rendelés 2018.10.01-2018.10.09-ig az alábbiak szerint alakul:

Hétfő: 9-11 óráig

Kedd: –

Szerda: 8-10 óráig

Csütörtök: –

Péntek: 13-15 óráig

Rendel Dr. Arany Andrea, aki 8-16 óra közt SÜRGŐS esetben hívható (tel.:0620/910-78-58), illetve felkereshető a pilisjászfalusi rendelőben saját rendelési idejében.

Megértésüket köszönjük!

Dr. Répási Ildikó

Képviselő-testületi ülés 2018. szeptember 26. 15 óra

A képviselő-testület 2018. szeptember 26-án 15.00 órai kezdettel tartja soron következő rendes ülését.
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal, Tinnye Bajcsy-Zsilinszky u. 9. tanácsterem

Tervezett napirendi pontok:
MS Voks testületi ülést támogató rendszer (helyszíni bemutató és tájékoztatás)
Étkezési rendelet módosítása (korrekció)
Szociális rendelet módosítása (házi segítségnyújtás júl.12-i előterjesztés szerint)
Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozás
Önkormányzati terület bérbeadásáról szerződés jóváhagyása
Változtatási tilalom elrendelése
Közös hivatali költségvetés módosításának megtárgyalása
567 hrsz. önkormányzati ingatlan adásvételi szerződés felbontása
Estland Kft. adótartozás fejében 1895 hrsz. telek beszámítása
Lejárt határidejű határozatok
Polgármester beszámolója a két ülés között történtekről
Egyebek