Figyelem! Újból szélhámosok a faluban

Községünkben az elmúlt napokban olyan nem kívánatos események történtek amelyek, szélhámosok és bűnelkövetők újbóli megjelenésére utalnak. A településen a közterületekről és épületekről különböző tárgyak tűntek el: közlekedési táblák, közlekedés biztonságát szolgáló „tükör”, ajtón lévő vasrács stb.
Ugyanakkor megjelentek községünkben olyan személyek, akik közművekkel kapcsolatos szolgáltatás nyújtásában ajánlják fel „segítségüket”, többnyire csatorna közmű szakembereknek adják ki magukat. Az el nem végzett munkáért pénzt kérnek, „dolguk” végeztével annak többszörösét követelik és sok esetben erőszakosan fenyegetőleg lépnek fel. Nem kizárt, hogy az ingatlanokba ily módon bejutva ott tartózkodásukat „terepszemlére” vagy értékek észrevétlen eltulajdonítására használják fel.
Fenti eseményekkel kapcsolatban megtettük a szükséges lépéseket a rendőrség és a polgárőrség felé.
Felhívom a lakosság figyelmét a fokozott éberségre. Kérem, hogy bármely a közbiztonságot és vagyonbiztonságukat veszélyeztető eseményt bűncselekményre utaló magatartást észlelnek, azt haladéktalanul jelentsék a rendőrségnek vagy a polgárőrségnek. Hivatalos minőségükre hivatkozással az ingatlanukra belépni szándékozókat előzetesen igazolásra szólítsák fel, illetve bizonytalanság esetén tájékozódjanak az önkormányzati hivatalban vagy a falugazdánál.

Krix Lajos polgármester