Alakuló ülés 2019. október 24. 18 óra

A  képviselő-testület alakuló  ülést tart 2019. 10. 24-én 18.00 órai kezdettel.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme 2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u. 9.

Napirendi pontok:

1. Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele, valamint a megbízólevelek átadása
2. Polgármesteri program ismertetése
3. Az alpolgármester megválasztása, eskütétele
4. Az alpolgármester illetményének vagy tiszteletdíjának és munkarendjének megállapítása
5. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) felülvizsgálata
6. Bizottság(ok) tagjainak megválasztása
7. Jegyző tájékoztatása képviselők képzéséről