Képviselő-testületi ülés 2020. január 29. 15 óra

A képviselő-testület 2020. január 29-én 15 órai kezdettel tartja soron következő rendes ülését.
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal, Tinnye Bajcsy-Zsilinszky u. 9. tanácsterem

Tervezett napirendi pontok:

 • Képviselői tisztségről való lemondás (Dr. Molnár Ede Levente), képviselői eskütétel (Darázs Lászlóné)
 • SZMSZ felülvizsgálata önálló képviselői indítványra
 • 2020. évi kt. ülések munkaterve
 • Polgármesteri juttatás, cafeteria, szabadságterv elfogadása
 • Belső ellenőrzési munkaterv elfogadása
 • Étkezési díj rendelet 1. sz. mellékletének módosítása 2/2013.(II.28.)
 • Adóérdekeltségi rendelet hatályon kívül helyezése 13/2018 (XI.29.)
 • Közterület használati rendelet 10/2008 (XI.13.) 1. sz. mellékletének módosítása
 • „Zöli” 582/10 és 582/11 hrsz.-ú ingatlanok bérbeadására érkezett pályázatok elbírálása
 • Tartós használati megállapodás szerződés (Dr. Molnár Ede Levente 371 hrsz.) közös megegyezéssel történő megszüntetése
 • KÖTET Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása
 • Lejárt határidejű határozatok
 • Polgármesteri beszámoló a két ülés közt történt eseményekről (szóban)

Egyebek (szóban):

 • Közművelődési álláspályázat kiírása
 • Vagyonhasznosítási koncepció – gazdasági program (április-május)
 • Önerős útépítési rendelet tervezet
 • Tájékoztató óvoda üzemeltetésének átadásával kapcsolatos szülői szavazásról
 • Tájékoztató képviselői tiszteletdíj rendeletről 5/2015 (VII.10.)