Hirdetmény – NIF Zrt. – M100 gyorsforgalmi úthoz kapcsolódó földutak építése, valamint országos közút építése (Kesztölc déli bekötőút)

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály KE-06/KTO/01439-46/2020. számú hirdetménye megtekinthető a hivatalban.

A határozatban az előzetes vizsgálati eljárást lezárták és megállapították, hogy környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges. A tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, ezért a tervezett tevékenységgel kapcsolatban felmerült kizáró okot – azaz a településrendezési eszközökkel való összhangot – legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni.

A tervezett tevékenység védett természeti értékeket nem veszélyeztet, az érintett tájrészlet tájhasználati jellemzőit nem befolyásolja negatívan, természet-és tájvédelmi érdeket nem sért.