Rendelet a Garancsi-tó lezárásával kapcsolatban

Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete hatáskörében eljáró Tinnye Község Polgármestere 6/2020. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Garancsi-tó és környezete lezárásáról

Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete hatáskörében eljáró Tinnye Község Polgármestere a Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 1. §-a következtében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, a kijárási korlátozással összefüggésben hétvégére meghozható, önkormányzati intézkedésekről szóló, 148/2020 (IV.23.) számú kormányrendelet 3. § felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§ Tinnye Község Polgármestere átruházott jogkörénél fogva, a koronavírus terjedésének megakadályozása céljából, a terület – Garancsi-tó és környezete – lezárását rendeli el. A terület előtt megállni és várakozni, valamint a területre belépni T I L O S!

Záró rendelkezések

2. § A rendelet 2020. április 25-én szombaton 00:00-tól lép hatályba és 2020. április 26-án vasárnap 24:00-kor hatályát veszti.

                             Krix Lajos                                                         Geréb Tünde

                           polgármester                                                            jegyző