Engedélyköteles tevékenységek: ellenőrzött bejelentés

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020. május 18. napján hatályba lépő 191/2020 (V. 8.) kormányrendelet értelmében az engedélyköteles tevékenységek végzésére irányuló kérelmek ellenőrzött bejelentés formájában nyújthatók be, kizárólag elektronikus úton, az erre a célra létrehozott alábbi e-mail címen:

bejelentes@tinnye.hu

Az engedélyköteles tevékenység – a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén – az engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül folytatható, azt követően, hogy a Hatóság döntéséről elektronikus úton értesítette bejelentőt.

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének, vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-át kell leróni, vagy megfizetni.


Kérjük a tisztelt ügyfeleket, hogy a kapcsolattartás érdekében bejelentésükön telefonos elérhetőségüket minden esetben tüntessék fel.


Tinnye, 2020. május 19.

Geréb Tünde jegyző