News

Változás az iskolai étkezésben

Tisztelt Szülők!

A holnapi naptól az iskola zárva lesz. A már megrendelt étel kiosztásra kerül. Kérünk mindenkit, hogy azt az étkező ablakán keresztül vegye át. Ételhordót nem kell vinni, az ételt egyszer használatos eldobható dobozokban fogják megkapni. Továbbá jelezze a helyszínen Zsuzsa néninek, Mariannak, vagy a hivatalban Grősz Andreának, hogy igényt tart-e a továbbiakban az étkezésre. Abban az esetben, ha a személyes átvételt nem tudja megoldani (munka, betegség, karantén miatt) kérem jelezze az Önkormányzat felé, így a kiszállításról gondoskodunk.

Tinnye Község Polgármesterének 1/2020. (III.15.) számú határozata a koronavírus elleni helyi védekezés szabályairól

Krix Lajos Tinnye község polgármestere, a zárlati kötelezettség alá tartozó fertőző betegség behurcolásának vagy terjedésének megakadályozása miatt elrendelt járványügyi elkülönítési, megfigyelési, zárlati és ellenőrzési, szabályok helyi érvényesítése érdekében az alábbi intézkedések, szabályok betartását írom elő és az alábbi ajánlások betartását javaslom.

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020. (III.14.) Kormányrendelet 2.§-ban foglalt felhatalmazás alapján, polgármesteri hatáskörben, 2020. március 17. napjától a Tinnyei Napközi Otthonos Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) esetében – visszavonásig – az óvodai nevelésben rendkívüli szünetet rendelek el. Az érintett pedagógusok, dajkák és egyéb munkavállalók (a továbbiakban: Munkavállalók) egyéb munkajogi kérdéseiben külön döntést hozok az óvodavezetői konzultációt követően.

A rendkívüli szünet idejére az Óvoda – a 2020.03.16. napon elvégzett felmérés eredményének függvényében – felügyeletet biztosít, kizárólag azoknak a gyermekeknek, akiknek szülei stratégiailag fontos munkahelyen vagy a vírusfertőzés megállításában, gyógyításában dolgoznak. Ezt a feladatot az Óvoda vegyes és kislétszámú csoportokban fogja megoldani. A rendkívüli szünet idején az Óvodába járó gyermekek részére továbbra is megoldott lesz az eddig megszokott ellátás.

Március 16-tól az Óvodába érkező gyermekeket szüleik csak az Óvoda ajtajáig kísérhetik és ott is vehetik vissza felügyeletüket. Az Óvoda csak és kizárólag egészséges gyermeket fogadhat be a felügyeletre. A gyermekek befogadása előtt testhőmérséklet mérés kerül végrehajtásra. Napközben megbetegedő gyermek esetében, a tünetek jelentkezésekor azonnal a gyermek elkülönítésre, a szülő értesítésre kerül. Az Óvoda épületében szigorúan csak és kizárólag az ott aktuálisan munkát végzők és az ellátottak tartózkodhatnak.

A iskolai étkeztetés csak és kizárólag az iskola által felügyelt gyermekek részére biztosított.

Az önkormányzat által üzemeltetett – alapvetően iskolai – étkezde 2020.03.16-tól, az eddigieknél zártabban működik. Ott csak az önkormányzat oda beosztott munkatársai és a kis csoportokban étkezők tartózkodhatnak. Az étkezdébe való beérkezés után mindenki részére egy alapos fertőtlenítő kézmosást kell kötelezően végrehajtani. A kézmosó folyadékot az önkormányzat biztosítja. Az étkezde ajtaját az ott dolgozók zárva tartják és csak az étkeztetési időben tarthatják lezáratlanul. Az étkezési térítési díjak átvételét továbbra is az önkormányzati dolgozók végzik.

A iskolai/községi könyvtár teljesen lezárásra kerül, a kikölcsönzött könyvek a zárlat feloldása után kerüljenek visszaszolgáltatásra.

Korlátozom az önkormányzat épületében való tartózkodást. Az ügyintézést elsősorban az online felületre, e-mailre vagy a telefonos ügyintézésre korlátozzuk. Halaszthatatlan ügyben (pl. anyakönyvi esemény), a személyes ügyfélfogadás továbbra is működik, de csak az előtérből nyíló, ügyfélszolgálati asztalon keresztül. Az önkormányzat belső bejárati ajtaját zárva tartjuk.

Az önkormányzat teljesen lezárja a Kossuth Lajos Művelődési Ház épületét, abban semmilyen rendezvény, összejövetel, sporttevékenység valamint árusítás nem végezhető az iskolai és óvodai rendkívüli szünet végéig (azaz visszavonásig).

A védőnői rendelést biztosító épületrész nem kerül lezárásra, tekintettel a folytatódó rendelésekre. Az épületrész folyamatos fertőtlenítését rendelem el. Az épületrészbe más indokkal belépni, tartózkodni tilos. Az épületrész bejárati ajtaját, rendelési időn kívül zárva kell tartani.

A lakosság felé az alábbi ajánlások betartását javaslom.
-Az iskolai digitális oktatás és az óvodai rendkívüli szünet idején a családok maradjanak ingatlanaikon belül. A spontán szerveződő focizásokról és biciklizésekről gyermekeinket beszéljük le, tartsuk otthon.
-Szüneteltessük a baráti találkozókat, a gyermekeink házi, összevont felügyeletét.
-A lehető legtöbbet tartózkodjunk a szabad levegőn (udvaron belül) és gyakran szellőztessük otthonainkat.
-Vásárolni, lehetőség szerint csak a család egy tagja menjen.
-Azok az idős lakóink, akiknek ellátásában nincs közvetlen segítségük, jelezzék az önkormányzatnak (+3626335076), vagy keressék az önkormányzati képviselőket.
-Gyermekeinket ne bízzuk az egyébként a koronavírustól legveszélyeztetettebb idősebb rokonainkra, barátainkra.
-Az iskolai felügyelettel kapcsolatos tájékoztatást a tankerület által szabályozottaknak megfelelően, az iskola igazgató nyújt segítséget.

Tinnye, 2020.03.15. Krix Lajos polgármester sk.

Elmarad a március 15-i ünnepség

Tisztelt Lakosság!

Az országosan kiadott megelőző intézkedéseknek megfelelően, a lakosság egészségét szem előtt tartva, Tinnyén sem tartjuk meg a március 15-i megemlékezést.

Köszönöm a megértésüket és bízom benne, hogy mielőbb sikerül legyőzni a járványveszélyt.

Krix Lajos polgármester

Zrínyi utca Kossuth Lajos utca felőli végének lezárása

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2020. március 5. csütörtök reggeltől előreláthatóan 10 napos időtartamra a Zrínyi utca Kossuth Lajos utca felőli végét ideiglenes vízelvezetési munkálatok végzése miatt lezárjuk. A lezárási időtartam alatt a Zrínyi utca csak a Jászfalusi utca felől lesz megközelíthető. Kérjük a lakosság szíves türelmét!

Krix Lajos polgármester

Hirdetmény üzlethelyiség bérleti jogáról

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az önkormányzat tulajdonában álló, hasznosításra szánt bolthelyiség bérleti jogának megszerzésére pályázati kiírást tesz közzé az alábbi szöveggel:

„Hirdetmény üzlethelyiség bérleti jogáról:

Tinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatra bocsátja a Tinnye 582/10. helyrajzi számú, természetben Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky utca 8. szám alatti ingatlanban található üzlethelyiség bérleti jogát határozatlan időre, mindkét fél részéről kéthavi felmondási határidővel.
Üzlethelyiség műszaki adatai: alapterülete 69 m2, összközműves.
Bérleti díj: 800,-Ft/m2/hó, licitlépcső 100,-Ft, m2, kaució kéthavi bérleti díj.
Önkormányzat befogadja a számlával igazolt felújítási költségeket 1 millió forintig, mely költséget bérlő lelakhatja havi felosztásban, havi bérleti díja 50%-os mértékéig történő beszámítással.
A pályázati anyagot írásban, a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában, 2020. március 13. 12 óráig lehet benyújtani.
Képviselő-testület a nyertes pályázóról a benyújtási határidőt követő, soron következő ülésén dönt.”

Pályázati felhívás az önkormányzat honlapjának helyreállítására, megújítására és folyamatos üzemeltetésére

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2020 (II.26.) sz. határozatával ajánlattételi felhívást tesz közzé az önkormányzati honlap (tinnye.hu) helyreállítására, megújítására és folyamatos üzemeltetésére az alábbi tartalommal.

A pályázati kiírás letölthető innen: https://ladanyipeter.t19.hu/2020/02/27/palyazati-felhivas/

Képviselő-testületi ülés 2020. február 26. 18 óra

A képviselő-testület 2020. február 26-án 18 órai kezdettel tartja soron következő rendes ülését.
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal, Tinnye Bajcsy-Zsilinszky u. 9. tanácsterem

Tervezett napirendi pontok:

  • Polgármesteri beszámoló a két ülés közt történt eseményekről (szóban) és a lejárt határidejű határozatokról
  • Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének megtárgyalása
  • Önerős útépítési rendelet-tervezet megtárgyalása
  • Helyi népszavazás rendelet felülvizsgálata önálló képviselői indítványra
  • Egyebek

Felhívás békamentésre

Dr. Puky Miklós Varangy Akciócsoport Egyesület 2020. március 7-én szombaton 10 órától a Garancsi-tóhoz önkénteseket vár békaterelő kerítés építéséhez.

A résztvevők lehetőség szerint hozzanak magukkal a munkához szükséges eszközöket (ásó, kalapács, kapa, csípőfogó, gereblye) és fényvisszaverő mellényt.

Információ, jelentkezés Kéri Andrásnál a rana@freemail.hu címen vagy az egyesület facebook oldalán.