News

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

Tinnye Község Önkormányzata ezúton teszi közzé a 2020. évre kiírt
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében nyújtott támogatások
összesített adatait

„A” típusú pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 7 pályázat
ebből a támogatott pályázatok száma: 7 pályázat
érvénytelen pályázatok száma: 1 pályázat
elutasított pályázatok száma: –

„B” típusú pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: –
ebből a támogatott pályázatok száma: –
érvénytelen pályázatok száma: –
elutasított pályázatok száma: –

A pályázati kiírásra az összes megítélt támogatás összege 490.000 Ft, amely a következő módon oszlik meg:

„A” típusú pályázati kiírásban támogatottak támogatási összege: 490.000 Ft
(7 fő x 7000,-Ft/hó x 10 hó)

Tinnye, 2019. december 06.

Rendkívüli hír – hóhelyzet

 Tekintettel a kialakult hóhelyzetre ma (2019.12.02-án) napközben Tinnye valamennyi önkormányzati utcáját a szerződött partnerünk letakarítja illetve síkosság mentesíti annak érdekében, hogy hétfő délután és éjjel ne keletkezzenek lefagyások.

Krix Lajos polgármester

Meghívó lakossági fórumra 2019. december 9. 18:00 Kossuth Lajos Művelődési Ház

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom 2019. december 9. napján
18:00 órai kezdettel tartandó
lakossági fórumra

A fórum helye: Kossuth Lajos Művelődési Ház, 2086 Tinnye, Kossuth Lajos u. 10.

Napirendi pontok:

1.TINNYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 29/A.§-a szerint, valamint Tinnye partnerségi egyeztetésről szóló 14/2017. (XII.18.) sz. önkormányzati rendelete szerinti tájékoztató

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NIF Zrt) beruházásában valósul meg a „Esztergom –M1 autópálya közúti kapcsolat fejlesztése Tanulmányterv, Megvalósíthatósági tanulmány, KHT, valamint engedélyezési és kiviteli terv elkészítése (K001.09)” tárgyú projekt, mely érinti Tinnye Község közigazgatási területét.

A beruházás megvalósításához többségében jelenleg még mezőgazdasági és erdőművelés alatt álló, közlekedési célúvá átminősítendő területek igénybevételére is szükség van. A Beruházás tervezése és megvalósítása során ezen területek igénybevétele, illetve átminősítési igénye miatt szükséges a településrendezési eszközök módosítása is.

2. Polgármesteri tájékoztató a 2019-es költségvetési év hátralévő feladatairól, valamint a 2020-as költségvetés tervezésének előkészületeiről.

3. Lakossági közérdekű észrevételek, javaslatok meghallgatása.

Tinnye, 2019.10. 29.

Megjelenésére számítva, tisztelettel:

Krix Lajos sk.
polgármester

Mellékletek letölthetők az alábbi linkekről:

http://www.tinnye.hu/wp-content/uploads/2019/12/Tinnye-M100-partnerségi.kieg_.közl_pontosított anyag.pdf

http://www.tinnye.hu/wp-content/uploads/2019/12/Tinnye-M100-partnerségi.1129ki..pdf

http://www.tinnye.hu/wp-content/uploads/2019/12/FA_Tinnye_841x1085_4000.pdf

http://www.tinnye.hu/wp-content/uploads/2019/12/SZT_hatályos_Tinnye_841x1085_4000.pdf

http://www.tinnye.hu/wp-content/uploads/2019/12/SZT_mód_Tinnye_841x1085_4000.pdf

http://www.tinnye.hu/wp-content/uploads/2019/12/TSZT_hatályos_Tinnye_841x1085_4000.pdf

http://www.tinnye.hu/wp-content/uploads/2019/12/TSZT_mód_Tinnye_841x1085_4000.pdf

 

Ingatlan bérbeadás – ajánlattételi felhívás 582/10 hrsz. üzlethelyiség, 582/11 hrsz. raktárhelyiség

Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete a következő határozatokat hozta 2019. november 27-én:

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 92/2019. (XI.27.) számú önkormányzati határozata az 582/10 hrsz. üzlethelyiség bérleti jogának pályázati kiírásáról

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az önkormányzat tulajdonában álló, hasznosításra szánt bolthelyiség bérleti jogának megszerzésére pályázati kiírást tesz közzé az alábbi szöveggel:

„Hirdetmény üzlethelyiség bérleti jogáról:

Tinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatra bocsátja a Tinnye 582/10. helyrajzi számú, természetben Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky utca 8. szám alatti ingatlanban található üzlethelyiség bérleti jogát határozatlan időre, mindkét fél részéről kéthavi felmondási határidővel.
Üzlethelyiség műszaki adatai: alapterülete 120 m2, összközműves.
Bérleti díj: 800,-Ft/m2/hó, licitlépcső 100,-Ft, m2, kaució kéthavi bérleti díj.
Önkormányzat befogadja a számlával igazolt felújítási költségeket 1 millió forintig, mely költséget bérlő lelakhatja havi felosztásban, havi bérleti díja 50%-os mértékéig történő beszámítással.
A pályázati anyagot írásban, a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában, 2019. december 13. 12 óráig lehet benyújtani.
Képviselő-testület a nyertes pályázóról a benyújtási határidőt követő, soron következő ülésén dönt.”

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének
93/2019. (XI.27.) számú önkormányzati határozata
az 582/11 hrsz. raktárhelyiség bérleti jogának pályázati kiírásáról

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonában álló, hasznosításra szánt bolthelyiség bérleti jogának megszerzésére pályázati kiírást tesz közzé az alábbi szöveggel:

„Hirdetmény raktárhelyiség bérleti jogáról

Tinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatra bocsátja a Tinnye 582/11. helyrajzi számú, természetben Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky utca 8. szám alatti ingatlanban található raktárhelyiség bérleti jogát határozatlan időre, mindkét fél részéről kéthavi felmondási határidővel.
Raktárhelyiség műszaki adatai: alapterülete 128 m2, közmű nélküli.
Bérleti díj: 400,-Ft/m2/hó, licitlépcső 50,-Ft, m2, kaució kéthavi bérleti díj.
Önkormányzat befogadja a számlával igazolt felújítási költségeket 1 millió forintig, mely költséget bérlő lelakhatja havi felosztásban, havi bérleti díja 50%-os mértékéig történő beszámítással.
A pályázati anyagot írásban, a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában, 2019. december 13. 12 óráig lehet benyújtani.
Képviselő-testület a nyertes pályázóról a benyújtási határidőt követő, soron következő ülésén dönt.”

Rendkívüli képviselő-testületi ülés 2019.11.27. 8:00

A  képviselő-testület rendkívüli  ülést tart 2019. 11. 27-én 08.00 órai kezdettel.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme 2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u. 9.

Napirendi pontok:

3/2018 (II.16.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló  helyiségek hasznosításának módosításáról

Zöli épületének (üzlethelyiség) 582/10 bérbeadása

Volt istálló épületének (raktárhelyiség) 582/11 hrsz. bérbeadása

76/2019 (IX.17.) sz. önkormányzati határozat módosítása az óvodavezető kinevezésével kapcsolatban

 

Képviselő-testületi ülés 2019. november 14. 15 óra

A képviselő-testület 2019. november 14-én 15 órai kezdettel tartja soron következő rendes ülését.
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal, Tinnye Bajcsy-Zsilinszky u. 9. tanácsterem

Tervezett napirendi pontok:
Alpolgármester megválasztása, eskütétele
Alpolgármester illetménye vagy tiszteletdíja és munkarendjének meghatározása
Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó megállapodás felülvizsgálata
SZMSZ felülvizsgálata
Adórendelet felülvizsgálata
Bursa Hungarica pályázat elbírálása
Egyebek

Alakuló ülés 2019. október 24. 18 óra

A  képviselő-testület alakuló  ülést tart 2019. 10. 24-én 18.00 órai kezdettel.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme 2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u. 9.

Napirendi pontok:

1. Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele, valamint a megbízólevelek átadása
2. Polgármesteri program ismertetése
3. Az alpolgármester megválasztása, eskütétele
4. Az alpolgármester illetményének vagy tiszteletdíjának és munkarendjének megállapítása
5. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) felülvizsgálata
6. Bizottság(ok) tagjainak megválasztása
7. Jegyző tájékoztatása képviselők képzéséről