News

FIGYELEM! A SZABADTÉRI TÜZEK OKOZTA VESZÉLYEZTETÉSNEK JOGKÖVETKEZMÉNYEI VANNAK!

A Budaörsi Rendőrkapitányság tájékoztatója

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza, a jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenységet a törvény büntetni rendeli!

A cselekmény alkalmas a 2012. évi II. törvény (Szabálysértési Tv.) 177. §-ba ütköző tulajdon elleni szabálysértés elkövetésének megállapítására és 5.000 – 300.000 Ft-ig terjedő pénzbírság róható ki, illetve az összes körülményt figyelembe véve alkalmas lehet a 2012. évi C. törvény (Büntető Törvénykönyv) 242. §-ba ütköző természetkárosítás, vagy a 322. §-ba ütköző közveszély okozása bűncselekmény megállapítására, amelyet a törvény letöltendő szabadságvesztéssel rendel büntetni.

Felhívom figyelmüket, hogy a bűncselekmények gondatlan elkövetését is büntetni rendeli a törvény! Kérem, kiemelt körültekintéssel járjanak el a környező erdőkben és tartsák be a jogszabályokat!

Hirdetmény – NIF Zrt. – M100 gyorsforgalmi úthoz kapcsolódó földutak építése, valamint országos közút építése (Kesztölc déli bekötőút)

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály KE-06/KTO/01439-46/2020. számú hirdetménye megtekinthető a hivatalban.

A határozatban az előzetes vizsgálati eljárást lezárták és megállapították, hogy környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges. A tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, ezért a tervezett tevékenységgel kapcsolatban felmerült kizáró okot – azaz a településrendezési eszközökkel való összhangot – legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni.

A tervezett tevékenység védett természeti értékeket nem veszélyeztet, az érintett tájrészlet tájhasználati jellemzőit nem befolyásolja negatívan, természet-és tájvédelmi érdeket nem sért.

Temetők melletti nyárfasor kivágása

2020.04.14.-én megkezdődött a temetők melletti – hrsz: 134, 133, és 062 számú önkormányzati tulajdonban lévő területeken – életveszélyessé vált nyárfasor kivágása, majd a területrendezés után új facsemetékkel való pótlása. A kitermelést a képviselő testületi határozat – 19/2020. (III.18.) – alapján erre alkalmas szakcég végzi.

Kérjük a lakosságot, hogy a kitermelés ideje alatt – 2020.04.14-től 2020.05.15-ig – a balesetveszély miatt fokozott óvatossággal közlekedjenek a jelzett területen.

Krix Lajos polgármester

Óvodai beiratkozás

Hirdetmény óvodai beiratkozásról
„Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel –a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.
Kérjük, hogy ezeket figyelmesen olvassák el és ennek megfelelően járjanak el.
A kötelező felvételi körzettel rendelkező Tinnyei Napköziotthonos Óvoda felvételi eljárása:
A beiratkozás időpontja: 2020.04.02-2020.04.30.


1. A kötelező körzetet biztosító óvoda 2020.04.21-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.

2. Ha a szülő, törvényes képviselő (a továbbiakban együtt: szülő) nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor erre irányuló szándékának bejelentését- a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének és címének megjelölésével, elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen általa választott óvoda vezetője 2020.április 17-ig fogadja.

3. Abban az esetben, ha a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettségének teljesítését követően a szabad férőhelyei alapján további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, úgy a hozzá beérkezett, nem a felvételi körzetben élő gyermekek felvételére vonatkozó szülői szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan, a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel beiratkozási beosztást készít és erről az érintett szülőket haladéktalanul értesíti. Az óvodai beiratkozáshoz szándéknyilatkozatot az ovodavezeto@tinnye.hu email címen kérhetnek!

4. Az a szülő, akinek gyermeke 2020.09.01. után tölti be a 3. évet és szeretnének beiratkozni, ők is kérjék a szándéknyilatkozatot emailben vagy telefonon!
A 2,5 éves, szobatiszta gyermeknek is lehetősége van megkezdeni az óvodát, igény esetén kérem jelentkezzenek!

Jelentkezés időpontja:

2020. április 2-15-ig: ovodavezeto@tinnye.hu vagy telefonon: 06 70 458 2466

Szeretettel várjuk a gyermekeket!

Jurkovics Zsuzsanna                                                                                                            intézményvezető

Adomány maszkok átvehetők a hivatalban

Tisztelt Lakosság!

Két tinnyei lakos felajánlásból 50 db kézzel varrt pamut maszk átvehető a hivatalban vagy igény esetén kiszállítjuk, első sorban a 65 év felettiek vagy azon lakosok részére, akik más módon nem tudnak maszkhoz jutni.

Istentisztelet másként! Vasárnap nyitva lesz a református templom

Vasárnap a szokott rend szerint a templom nyitva lesz. Aki tehát szeretne ebben a kényszerítetten lelassult, külső hangoktól zengő világban kicsit megnyugodni, befelé figyelni, kapcsolatot keresni Istennel, az előtt a tinnyei református templom ajtaja nyitva áll vasárnap a szokott időben reggel 9 órától. A lelkipásztor ott lesz.

Március 16-án jött a levél a Magyarországi Református Egyház Elnökségétől, amelyben az kérik, hogy szüneteltessünk minden egyházi alkalmat és istentiszteletet. Ma már tehát az istentisztelet mellőzése sem kérdés, így a Tinnyei Református Gyülekezet a kérésnek eleget téve a hagyományos istentiszteletet és a közösségi programokat szünetelteti, de vasárnap a templom nyitva lesz és istentisztelet is lesz, ha esetleg rendhagyó formában is.

Mindemellett felhívjuk a figyelmet, hogy a reformatus.hu honlapon minden reggel online áhítat lesz, továbbá vasárnap délelőtt istentiszteletet közvetítenek.
Vegyük komolyan a korlátozásokat, de ne próbáljunk elébe menni, mert mi nem tudhatjuk, mit hoz a holnap. A biztos kapaszkodó az életünkben  az Egyetlen.
“Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.”  /Zsid. 13,/

Orvosi ellátással kapcsolatos tájékoztatás

                                                   FIGYELEM !

Az új típusú koronavírus járvány megfékezésére a Kormány által kihirdetett vészhelyzet és a személye izolációs ajánlások alapján  egyéni eljárási rendet vezettünk be a rendelésen. Az intézkedés az Önök érdekében és a lehetőség szerint minél tovább fenntartható alapellátás céljából történik, visszavonásig !

Az alábbi változások lépnek életbe  2020. 03. 17. -től

 BETEGRENDELÉS:

Minden légúti megbetegedés esetében TILOS a rendelőbe jönni!

Ezen esetekben hívja a rendelő számát  06-26-335-080 rendelési időn kívül az orvos  mobil számát 06 30 231 68 59. A légúti fulladásos rosszullétnél az OMSZ 104 közvetlen számát.

A VÁRÓTEREMBEN EGYSZERRE 3 BETEG TARTÓZKODHAT, EGYMÁSTÓL 2 M TÁVOLSÁGBAN. A többi beteg addig a rendelő előtt, a szabadban várakozik.

A   15145 1/2020 OTF Országos Tisztifőorvos rendelete alapján a legtöbb beteget  TÁVKONZULTÁCIÓ ALAPJÁN KELL ELLÁTNI.  ( telefon)

MIELŐTT BETEGRENDELÉSRE JÖNNÉNEK TELEFONOS EGYEZTETÉS SZÜKSÉGES.  Kivéve a sürgős életveszélyes állapot.

A köhögés, láz torokfájás: vírusos fertőzés  tüneti terápiát igényel. Állapot romlás esetén konzultáció illetve  a központi utasításnak megfelelően a karantén kórházba történő elhelyezés szükséges .

TÁPPÉNZ KIZÁRÓLAG BETEGSÉG ESETÉN ADHATÓ.

PAPÍRALAPÚ RECEPTEKET CSAK INDOKOLT ESETBEN ADUNK KI. VALAMENNYI VÉNYT A PATIKÁKBAN  TAJ  SZÁM ÉS  SZEMÉLYIGAZOLVÁNY BEMUTATÁSÁVAL  KIVÁLTHATJÁK. A HOZZÁTARTOZÓK IS (felírás után)

RECEPT IGÉNYLÉS  A  RENDELŐ SZÁMÁN   Tel: 06 26 335 080   

A MOBIL számomat kérem ( ahogy eddig tették ! ) KIZÁRÓLAG SÜRGŐS, ÉLETVESZÉLYES ESETBEN HÍVJÁK.

 A keddi egészséges tanácsadás elmarad. Védőoltásokat azonban előre egyeztetett időben a tanácsadóban beadjuk, amíg erre nem kapunk más központi utasítást !

Kérjük maximális együttműködésüket a járvány izolálása érdekében!

Dr. Répási Ildikó háziorvos  

Rendkívüli képviselő-testületi ülés 2020. március 18. 7:30

A képviselő-testület 2020. március 18-án 7.30 órai kezdettel tartja rendkívüli ülését.
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal, Tinnye Bajcsy-Zsilinszky u. 9. tanácsterem

Tervezett napirendi pontok:

  • A 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása

A rendkívüli ülés összehívását a kialakult járványügyi helyzet, valamint a Magyar Államkincstár felé való jelentési határidő indokolja.

Változik a háziorvosi ellátás rendje

Az új koronavírus megbetegedések miatt elrendelt vészhelyzetben csökkenteni kell az orvos-betegtalálkozók számát és a távkonzultációt kell előtérbe helyezni.

A kialakult járványügyi helyzetre tekintettel a háziorvosok és az egészségügyi dolgozók egészségének megőrzése érdekében Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere arra kéri az egészségügyi szolgáltatókat, hogy a 65. év feletti orvosok és szakdolgozók semmilyen beteggel ne találkozzanak személyesen március 16-át követően.

A háziorvosi és gyermekorvosi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók mérjék fel azt is, hány olyan krónikus betegséggel élő, 65 évnél fiatalabb dolgozójuk van, akikre a koronavírus szintén fokozottan veszélyes lehet, ezért a betegekkel személyesen ők se találkozhatnak.

A személyes betegellátás alól felmentett orvosok és szakdolgozók a távkonzultációkban működhetnek közre, azaz telefonon vagy elektronikus csatornákon felvehetik a betegek kórelőzményét, tanácsot adhatnak, vagy az e-recept rendelést végezhetnek.

Az országos tisztifőorvos a miniszter iránymutatásai alapján arra utasítja az összes alapellátó praxist, hogy törekedjenek az orvos-betegtalálkozó minimalizálására, és – a szakma szabályainak figyelembevétele mellett – a távkonzultációt helyezzék előtérbe. Ez nagy könnyebbséget jelent a betegeknek is, hiszen így lehetőség nyílik arra, hogy telefonon is elintézzék a gyógyszereik felíratását.

Járványügyi érdekből az egészségügyi személyzetnek gondoskodnia kell arról, hogy légúti fertőzési tünetekkel senki ne jelenjen meg a háziorvosi rendelőben, az ő ellátásukat távkonzultáció formájában kell megoldani. Akinél nehézlégzés jelentkezik, annak az Országos Mentőszolgálathoz kell fordulnia. Minden olyan pácienst, akinek a személyes vizsgálata nem tűnik feltétlen indokoltnak, ezentúl távkonzultációban lássanak el, ezzel is minimalizálva az orvos-betegtalálkozók számát.

(EMMI)