Védőnői álláspályázat

Tinnye Község Önkormányzata                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Védőnői munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                  

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2086 Tinnye, Jászfalusi út 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004 ESZCSM rendelet alapján történő munkavégzés. Magában foglalja az iskolai-óvodai védőnői feladatokat, valamint a terhes- és csecsemőgondozást Tinnye község közigazgatási területén

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

Főiskola, Egészségügyi Főiskola, Védőnői oklevél,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Pályázó fényképes önéletrajza, iskolai és szakmai végzettségeket igazoló okiratok fénymásolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, valamint a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Nem pályakezdő esetén az Egészségügyi Szakdolgozók Országos Működési Nyilvántartásában lévő érvényes igazolvány másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Imre Gábor jegyző nyújt, a 26-335-076 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Tinnye Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2086 Tinnye, Bajcsy Zsilinszky utca 9.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1022/2017. valamint a munkakör megnevezését: Védőnő.

Személyesen: Dr. Imre Gábor, Pest megye, 2086 Tinnye, Bajcsy Zsilinszky 9.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Tinnye és Pilisjászfalu Község honlapja és a községek hirdetőtáblái – 2017. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tinnye.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.