Adóemelés és ami mögötte van

Több éve jelent problémát a falunak, hogy a csatornadíjban felszámításra került a szennyvíztisztító bővítése kapcsán felvett hitel törlesztő részlete. Az újonnan alakult képviselő-testület alaposan megvizsgálta a lehetőségeket. Abban mindenki egyet értett, hogy az áfa fizetési kötelezettséget jelentő csatornadíj ne tartalmazza az áfa mentes törlesztő részletet.  Mivel a működésre kapott állami bevételekből nem lehet ezt a lakossági kötelezettséget átvállalni, a kieső összeg csak az adótételek növelésével pótolható.

A képviselő-testület sorra vette a községben már bevezetett adónemeket, megvizsgálta a környékben, más településeken alkalmazott adótételeket. Figyelembe vette az egyes adónemekből eddig befolyt összeget és a helyi adókról szóló törvényben meghatározott maximumot is. Hosszas mérlegelés után került sor az iparűzési adó 1,9 %-ra, a telekadó 100.-Ft/m2-re, a kommunális adó ingatlanonkénti 17 000 Ft-ra emelésére. A kommunális adó esetében az állandó lakcímmel rendelkező tinnyei lakosok jelentős kedvezményben részesülnek.

Az adók mérsékelt növelésével igazságosabb módon, minden tinnyei lakos hozzájárulásával fizethető meg a falu vagyonát gyarapító beruházás.

Bognárné dr. Solymoskövi Veronika, m.b. jegyző