Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatások megítélése

Tinnye Község Önkormányzata ezúton teszi közzé a 2019. évre kiírt
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében nyújtott támogatások
összesített adatait

„A”típusú pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 11 pályázat
ebből a támogatott pályázatok száma: 11 pályázat
érvénytelen pályázatok száma: –
elutasított pályázatok száma: –

„B” típusú pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 1 pályázat
ebből a támogatott pályázatok száma: 1 pályázat
érvénytelen pályázatok száma: –
elutasított pályázatok száma: –

A pályázati kiírásra az összes megítélt támogatás összege a 2019/2020-as tanévre 575.000 Ft -, amely a következő módon oszlik meg:

„A” típusú pályázati kiírásban támogatottak támogatási összege: 550.000 Ft
(11 fő x 5000,-Ft/hó x 10 hó)
„B” típusú pályázati kiírásban támogatottak támogatási összege: 25.000 Ft
1 fő x 5000,-Ft/hó x 5 hó (2019. év szeptemberétől)

Tinnye, 2018. december 06.