Bursa Hungarica pályázatok elbírálása

Tinnye Község Önkormányzata ezúton teszi közzé a 2018. évre kiírt

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében nyújtott támogatások

összesített adatait.

 

A”típusú pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma:  11 pályázat

ebből a támogatott pályázatok száma:                             11 pályázat

érvénytelen pályázatok száma:                                                      –

elutasított pályázatok száma:                                                      –

 

„B” típusú pályázati kiírásra nem érkezett be pályázat.

 

A pályázati kiírásra az összes megítélt támogatás összege  550.000 Ft -, amely a következő módon oszlik meg:

 

A” típusú pályázati kiírásban támogatottak támogatási összege: 550.000 Ft

(11 fő x 5000,-Ft/hó x 10 hó)