Képviselő-testület 2017.08.16-i ülése

A képviselő-testület 2017. augusztus 16-án 15.00 órai kezdettel tartja soron következő rendes ülését.
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal, Tinnye Bajcsy-Zsilinszky u. 9. tanácsterem

Tervezett napirendi pontok:
E-ügyintézés rendelet hatályon kívül helyezése
Civil szervezetek pályázata
Szociális tűzifa pályázat
Református egyházközség telekvásárlás előszerződés
Honfoglalás utcai vis maior közbeszerzés kivitelező kiválasztása
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása c. pályázat (Boróka utcai útfelújítás) kivitelező kiválasztása
Közvilágítás fejlesztés (Királyvölgy), tervező kiválasztása
1434-es hrsz. önkormányzati telekeladás
Közművelődési munkatárs munkaköri leírás (munkáltatói döntés)
Lejárt határidejű határozatok
Polgármester beszámolója a két ülés között történtekről
Egyebek