Képviselő-testület 2018. április 23-i ülése

A képviselő-testület 2018. április 23-án 15.00 órai kezdettel tartja soron következő rendes ülését.
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal, Tinnye Bajcsy-Zsilinszky u. 9. tanácsterem

Tervezett napirendi pontok:
Beszámoló elfogadása Pilisvörösvári Rendőrőrs 2017. évi tevékenységéről
I. Világháborús emlékmű pályázat
Rendelet-tervezet az önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról
2018. évi munkaterv elfogadása
Háziorvosi praxisról szóló megállapodás elfogadása
Vis maior pályázat (övárok szakaszának) kivitelező választása
Döntés a belügyminisztériumi pályázaton történő részvételéről
Lejárt határidejű határozatok
Polgármester beszámolója a két ülés között történtekről
Egyebek