Képviselő-testület 2018. február 15-i ülése

A képviselő-testület 2018. február 15-én 15.00 órai kezdettel tartja soron következő rendes ülését.
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal, Tinnye Bajcsy-Zsilinszky u. 9. tanácsterem

Tervezett napirendi pontok:
Köztemetők fenntartására együttműködési megállapodás
2018. évi költségvetési rendelet elfogadása
Belső ellenőri jelentés a 2017. évi ellenőrzésekről
Tinnyei Napköziotthonos Óvoda 2018. évi működési rendjének elfogadása
HVB tagjainak megválasztása
Önálló képviselői indítvány: Az avar és kerti hulladékok égetéséről szóló rendelet módosítása
Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításának, valamint a lakásgazdálkodás szabályiról szóló rendelet elfogadása
Tinnye község úthálózatának forgalomtechnikai felülvizsgálata – koncepció elfogadása
Lejárt határidejű határozatok
Polgármester beszámolója a két ülés között történtekről
Egyebek