Képviselő-testület 2018. május 16-i ülése

A képviselő-testület 2018. május 16-án 15.00 órai kezdettel tartja soron következő rendes ülését.
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal, Tinnye Bajcsy-Zsilinszky u. 9. tanácsterem

Tervezett napirendi pontok:
Településkép védelméről szóló rendelet módosításának előzetes véleményezése
R-11 gyorsút tervezett nyomvonalának előzetes véleményezése
345/2 hrsz. adás-vételi szerződés jóváhagyása
Önkormányzati épület tetőfelújítási árajánlat
Közművelődési munkatárs áthelyezéséhez hozzájárulás (munkáltatói döntés)
Közművelődési állás betöltéséről döntés
Háziorvos és asszisztens közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos döntések (munkáltatói döntés)
2018. évre civil pályázat kiírása
A 2017. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadása
A “GDPR” bevezetésére érkezett árajánlatok elfogadása
Egyes szociális feladatok társulásban történő ellátásával kapcsolatos döntés (BÖT)
Lejárt határidejű határozatok
Polgármester beszámolója a két ülés között történtekről
Egyebek