Képviselő-testületi ülés 2018. szeptember 26. 15 óra

A képviselő-testület 2018. szeptember 26-án 15.00 órai kezdettel tartja soron következő rendes ülését.
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal, Tinnye Bajcsy-Zsilinszky u. 9. tanácsterem

Tervezett napirendi pontok:
MS Voks testületi ülést támogató rendszer (helyszíni bemutató és tájékoztatás)
Étkezési rendelet módosítása (korrekció)
Szociális rendelet módosítása (házi segítségnyújtás júl.12-i előterjesztés szerint)
Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozás
Önkormányzati terület bérbeadásáról szerződés jóváhagyása
Változtatási tilalom elrendelése
Közös hivatali költségvetés módosításának megtárgyalása
567 hrsz. önkormányzati ingatlan adásvételi szerződés felbontása
Estland Kft. adótartozás fejében 1895 hrsz. telek beszámítása
Lejárt határidejű határozatok
Polgármester beszámolója a két ülés között történtekről
Egyebek