Pályázati felhívás civil szervezetekhez

Civil szervezetek támogatásáról a következő határozatot hozta Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete:

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozata a civil szervezetek számára kiírt pályázati felhívásról, a civil szervezetek 2016. évi támogatásáról

Tinnye Község Önkormányzat úgy dönt, hogy:

  1. „Civil szervezetek 2016. évi önkormányzati támogatása” címmel pályázatot hirdet két fordulóban a településen székhellyel rendelkező és működő egyesületek, civil szervezetek, alapítványok részére, pénzbeli önkormányzati támogatásra.
  1. Első forduló beadási határidejét 2016.06.30. és második forduló beadási határidejét 2016.08.30. napjában határozza meg.
  1. A pályázat során felhasználható keretösszeget 600.000 forintban határozza meg, amely a költségvetési tartalék soron rendelkezésre áll. Felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetés soron következő módosításakor e keretösszeget a „Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése” fejezetben szerepeltesse.
  1. A civil szervezetek támogatására kiírandó pályázati felhívást az előterjesztés szerinti formában jóváhagyja.
  1. Felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező Pályázati felhívást tegye közzé.

Határidő: azonnal, Felelős: polgármester

A pályázati felhívás szövege letölthető innen: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS_civil_szervezetek