Időjárás

Tinnye
Főleg napos
Főleg napos
11°C
Szelek: 0 km/h ENE
Napkelte: 05:42
Napnyugta: 19:46
More forecast...
 

Galéria

ab6 nap img_7645 rendezveny_lovasijasz ovodaibeiratas wp_20150621_07_20_01_pro

Kategória

Tájékoztató a Pest Megyei Kormányhivatal Pilisvörösvári Járási Hivataláról

A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény több mint 80 db törvényi szinten szabályozott államigazgatási feladatot határozott meg a járások számára.

A járási hivatalok legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok ellátása. Így megvalósul az államigazgatási és az önkormányzati feladatok szétválasztása, a járások kizárólag államigazgatási területi egységet jelentenek.

 

Járási hivatalok szervezeti felépítése

 

A járási hivatalvezető által vezetett járási hivatal az egységes költségvetési szervként működő kormányhivatal kirendeltsége, amely önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezik. Felépítése követi a megyei kormányhivatal struktúráját, a járási hivatalvezető által közvetlenül vezetett törzshivatalból és járási szakigazgatási szervekből áll.

Minden járásban újonnan kialakítandó szakigazgatási szervként járási gyámhivatal fog működni, melynek illetékessége megegyezik a járási hivatal illetékességével.

A további – nem minden járásban kialakítandó – szakigazgatási szervek illetékessége eltérhet a járási hivatal illetékességétől, melyek a következők:

 

– járási építésügyi (és örökségvédelmi) hivatal,

– járási hivatal állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szakigazgatási szerve,

– járási földhivatal,

– járási hivatal munkaügyi kirendeltsége,

– járási népegészségügyi intézet.

 

A járási hivatalok hatósági és hivatali feladatainak döntő többségét a járási székhelyeken működő hivatal fogja ellátni. A járási törzshivatal szervezeti egységei az okmányirodai osztály, a hatósági osztály és a működést támogató osztály.

Azokon a településeken, ahol a lakosok és az elintézendő ügyek száma, a járás székhelyétől való távolság indokolja, ott kirendeltség fog működni. A járási hivatal kirendeltsége alatt olyan szervezeti egységet kell érteni, ahol az ügyfelek minden munkanapon közvetlenül elérik a járási hivatal kormánytisztviselőit.

Azokon a kisebb településeken, ahol nem működik kirendeltség, heti egy-két alkalommal a települési ügysegéd tart majd ügyfélfogadást az önkormányzat által biztosított helyiségben.

 

 

 

 

 

 

 

 

A Pilisvörösvári Járási Hivatalhoz tartozó települések:

 

 

 

Pilisborosjenő, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisvörösvár, Pilisszántó, Pilisszentiván, Solymár, Tinnye, Üröm

 

 

 

 

A Járási Hivatal vezetője:                 Szondyné Sárfy Zsuzsa

Okmányirodai Osztály vezetője:           Ruzsa Anett

Járási gyámhivatal vezetője:                 Farkas Istvánné

 

Az ügyfélfogadás rendje:

 

 

  1. I.      Okmányirodai Osztály: Minden hétköznap (hétfőtől péntekig)  8-20 óra között

II.   Hatósági Osztály:           hétfő 13-18 óra, szerda 8-12 és 13-17 óra között

III. Járási gyámhivatal:        hétfő 13-18 óra, szerda 8-12 és 13-17 óra között

 

 

 

Elérhetőségek:

 

 

Járási Hivatal (hatósági osztály, gyámhivatal)

Cím:                           2085 Pilisvörösvár, Fő u. 66.

Telefonszám:          06-26/530-066

Fax:                           06-26/530-081

Okmányiroda

Cím:                          2085 Pilisvörösvár, Lévai köz 1. (Béke u. 26.)

e-mail cím:               jarasihivatal@pilisvorosvar.pmkh.gov.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKMÁNYIRODA

(Pilisvörösvár, Lévai köz 1.)

ÜGYFÉLFOGADÁSI  REND

 

hétköznap 8.00 órától 20.00 óráig

 

Internetes időpontfoglalás és az ügyintézéshez szükséges információk

az interneten:

 

www.magyarorszag.hu;  www.kekkh.gov.hu  honlapon

 

A KEK KH bármilyen ügyben tájékoztatást ad telefonon a

 

1818-as zöldszámon

 

 

Ügytipus

Telefonszám

(körzet: 26)

Gépjármű ügyintézés, Gépjármű hatósági ügyintézés,

Gépjármű adásvétel bejelentési kötelezettség

530-684

530-686

530-688

Személyi igazolvány, Útlevél, Parkolási igazolvány, Diákigazolvány, Lakcímkártya, Lakcímbejelentés a járási hivatal körzetébe tartozó bejelentkezők részére

530-681

530-682

Vezetői engedély, Vállalkozói tevékenységgel  kapcsolatos  ügyintézés, Ügyfélkapu regisztráció

530-683

530-685

FAX:

330-217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A járási törzshivatalhoz kerülő hatósági feladatok:

 

I. Okmányirodai Osztály:

Okmányirodai feladatok teljes köre ((lakcímnyilvántartás, útlevél-igazgatás, gépjármű-nyilvántartás stb.)

 

II. Hatósági Osztály:

2.) Szociális igazgatási feladatok:

–                     időskorúak járadéka megállapítása, felülvizsgálata, folyósítása

–                     ápolási díj megállapítása, felülvizsgálata, folyósítása

–                     alanyi és normatív alapon járó közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása

–                     egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása, erről hatósági bizonyítvány kiállítása

–                     hadigondozotti ügyekben az első fokú hatósági jogkör gyakorlása

 

3.) Kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok:

–                     temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásának ellenőrzése

–                     temetkezési tevékenység folytatásával kapcsolatos engedélyezés

 

4.) Menekültekkel kapcsolatos feladatok

–                     a menekült, az oltalmazott és a menedékes részére a befogadás anyagi feltételeinek további igénybevételéről, valamint a külön jogszabályban meghatározott ellátásokról és támogatásokról való döntés

–                     a befogadás anyagi feltételei, valamint a külön jogszabályban meghatározott ellátások és támogatások korlátozásáról, megvonásáról illetve megtagadásáról való döntés

 

5.) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos feladatok közül:

–                     a személyi adat és lakcímnyilvántartás vezetése a járás illetékességi területén lakcímmel rendelkező polgárok tekintetében

 

6.) Földügyi igazgatással kapcsolatos feladatok közül:

–                     részarány-földtulajdonosok közgyűlésének összehívása,

–                     részarány-földtulajdonosok értesítése a földkiadó bizottság megszűnéséről készített határozatról

 

7.) Hegyközségi szervezettel kapcsolatos feladatok közül:

–                     Új hegyközség alakítása céljából az érdekeltek bejelentkezésének fogadása, bejelentkezettek jegyzékének összeállítása, közzététele

–                     érdekeltek bejelentésének fogadása az előkészítő bizottság megválasztásáról

 

8.) Állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos feladatok közül:

–                     állatotthon létesítésének engedélyezése

–                     állatpanzió és állatmenhely létesítésének engedélyezése és a szolgáltatás felügyelete az állatotthon létesítése és üzemeltetése tekintetében

 

9.) Honvédelemmel kapcsolatos feladatok közül:

–                     az illetékességi területén bejelentett lakóhellyel rendelkező kiképzett tartalékosok, potenciális hadkötelesek lakcím- és anyakönyvi adatainak pontosításában történő közreműködés

–                     az illetékességi területén bejelentett lakóhellyel rendelkező hadkötelesek adatainak pontosításában történő közreműködés

 

10.) Ipari igazgatással kapcsolatos feladatok közül:

 

Távhő:

–                     szolgáltatói hőközpont elhelyezésére, üzemeltetésére, karbantartására vonatkozóan az ingatlantulajdonossal kötött megállapodás hiányában, az engedélyes kérésére a használati jog megállapítása és a fizetendő kártalanítás mértékének megállapítása

–                     a felhasználási helyre történő bejutás határozatban történő elrendelése

 

Villamosenergia:

–                     fogyasztásmérő leolvasásának, ellenőrzésének vagy cseréjének, az ellátásból történő kikapcsolásnak vagy a felhasználói berendezés ellenőrzésének tűrésére, és együttműködésre vonatkozó kötelezettség megállapítása

–                     mérőhelyre való bejutás engedélyezése

 

Földgáz:

–                     a fogyasztásmérő berendezés leolvasásának, ellenőrzésének, cseréjének, a földgázelosztási szolgáltatásból történő felfüggesztéshez szükséges intézkedéseknek, vagy a felhasználói berendezés ellenőrzésének a tűrésére és együttműködésre vonatkozó kötelezettség megállapítása

–                     mérőhelyre való bejutás engedélyezése

 

11.) Kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok közül:

–                     állandó menazséria működésének engedélyezése

 

12.) Vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok közül:

–                     az ingatlan tulajdonosának kötelezése az ingatlan bekötésére, amennyiben az ingatlan víziközmű-rendszerbe történő beköttetését a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül nem teljesíti

–                     az ingatlanok víziközmű használatba történő bekötésének elrendelése

–                     a fogyasztó kötelezése a szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés, építmény, berendezés, felszerelés elbontására, leszerelésére, átalakítására

–                     vízvezetési és szennyvízelvezetési szolgalom alapítása

–                     a fogyasztó teljesítésre történő kötelezése, ha a szolgáltató felhívására határidőn belül nem tesz eleget a hibák kijavításának, illetve az előírásoktól eltérő vízközmű-használat megszüntetésének,

–                     egy ingatlan ellátására több ivóvíz bekötővezeték létesítésének engedélyezése

–                     a közterületen kialakítandó vízmérőhely helyének megállapítása

–                     a tulajdonos kötelezése a létesítmények megfelelő átalakítására vagy megszüntetésére

–                     a nem védett természeti területen a nádaratás, illetve a nádas égetésének az engedélyezése

 

13.) Kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos feladatok közül:

–                     régészeti emlék vagy lelet felfedezője bejelentésének fogadása és az illetékes múzeum értesítése

 

14.) Oktatással kapcsolatos feladatok közül:

–                     a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a törvény vagy kormányrendelet által meghatározott feladat- és hatáskörök ellátása

–                     a tanköteles tanuló tanulmányai külföldön történő folytatásának bejelentése fogadása

–                     tanköteles tanulók nyilvántartása és felügyelete

–                     az írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak a vizsgaszervező iskolák közötti elosztásában történő közreműködés

–                     az érettségi vizsga központi írásbeli feladatlapjainak átadása a vizsgabizottságot működtető közoktatási intézmény megbízottjának

 

15.) Növényvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok közül:

–                     a méregjelzésű vagy tűz- és robbanásveszélyes növényvédő szer elvesztésére, elcserélésére, eltulajdonítására, növényvédő szernek élelmiszerbe, takarmányba keveredésére, ivóvízbe, vagy vízfolyásba jutására vonatkozó bejelentés továbbítása a növény- és talajvédelmi szolgálat részére

 

16.) Ingatlanvállalkozással kapcsolatos feladatok közül:

–                     az üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenység tekintetében ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság

 

17.) Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok közül:

–                     a járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezése, illetve ezek nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos eljárás lefolytatása

 

18.) Környezetvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok közül:

–                     levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyekben az első fokú hatósági eljárások lefolytatása

 

III. Járási gyámhivatalhoz kerülő hatósági feladatok:

1.) A városi gyámhivatalok hatáskörébe tartozó gyámhatósági feladatok teljes köre

 

2.) A jegyző hatáskörébe tartozó gyámhatósági feladatok közül:

–                     az ügygondnok, eseti gondnok kirendelése, felmentése, munkadíjának megállapítása

–                     a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele (a települési önkormányzat anyakönyvvezetői továbbra is felvehetik a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot)

–                     a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése

–                     a szülő azon nyilatkozatának felvétele, melyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához

–                     védelembe vételről és megszüntetésről való döntés

–                     családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról való döntés és a felülvizsgálat

–                     iskoláztatási támogatás folyósítása szüneteltetésének kezdeményezése, a szüneteltetés felülvizsgálata

 

Hozzászólás nem engrdélyezett