Téli rezsicsökkentés – támogatási kérelem

Tisztelt Lakosság!

Megjelent a Kormány 1364/2018. (VII. 27.) határozata a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről. A Kormány egyetért azzal, hogy azok a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési költségek viselésével összefüggésben, amelyek a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek.

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások 2018. október 15-ig jelenthetik be igényüket.

Háztartásonként egy darab igénybejelentő nyújtható be Tinnye Község Önkormányzatához. A nyomtatvány átvehető a hivatalban vagy letölthető innen is.

Az önkormányzatok a benyújtási határidő letelte után összesítik és haladéktalanul továbbítják az igénybejelentéseket a Belügyminisztériumnak. Határidő után benyújtott bejelentést figyelembe venni nem tudunk.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a határozat értelmében

a) háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő,

b) az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült,

c) a természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.

Október 15-ig csak az igénybejelentés megtételére van lehetőség, az igényelt támogatás kiosztásáról, átvételi helyéről és módjáról későbbiekben tájékoztatja a lakosságot a kormány döntése értelmében az önkormányzat.