Tinnye és az időjárás szembenéznek egymással

Ha eddig még bárki is reménykedett abban, hogy településünk nem veszélyeztetett a világban zajló klímaváltozás hatásaitól, akkor az 2019.05.29-én délután 16 órától mintegy 50 percen keresztül meggyőződhetett arról milyen elemi erők működnek a fejünk felett. Mindezek most átláthatatlan esőfüggöny formájában, ami ezen a napon percekben mérve valóban néhány további „zúduló esőpercen múlt”, hogy visszafordíthatatlan árvíz katasztrófába fulladjon településünk.

 Jelen írásomnak nem célja a szakemberektől kölcsönvett okfejtés gondolatainak leírása. Sokkal inkább célom, hogy próbáljuk megfogalmazni a tennivalókat.

 Abban az ötven percben a félelmen/ijedtségen túl a faluban ki-ki cselekedett, hogy védekezzen saját otthona és környezete védelme érdekében. Sajnos akkor be kellett látnunk, hogy minimálisak az esélyeink a védekezésre.

 A képviselő-testülettel, a katasztrófa védelem szakembereivel, szolgáltatók szakembereivel válságstábot alakítva tettük meg az intézkedéseket.

Feladataink:

  • Az önkormányzatunk azonnali lépéseket tesz lehetséges vis-major pályázatok benyújtására
  • Felgyorsítjuk a vízelvezetési tervezési munkákat, amelyek már folyamatban vannak
  • Igényelni fogjuk a katasztrófavédelemtől védelmi eszközeink bővítését
  • A közmű szolgáltatókkal, különösen a DMRV Zrt.-vel intézkedéseket kell tennünk a szennyvíz- és a csapadékvíz elvezetés egyértelmű különválasztása tekintetében

A lakosság felé kéréssel fordul a képviselő-testületünk, hogy a magánterületük környezetében ki-ki erejéhez mérten tegye rendezetté a jelenleg meglévő árkokat, átereszeket és a következő időszakban közös együttműködéssel a csapadékvíz-elvezetési lehetőségeket bővíteni tudjuk.

Krix Lajos polgármester