Author: bayera

Összevont képviselő-testületi ülés 2019. március 26. 18 óra Pilisjászfalu

Pilisjászfalu és Tinnye képviselő-testülete 2019. március 26-án 18.00 órai kezdettel tartja összevont képviselő-testületi ülését.
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal, 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.

Tervezett napirendi pontok:

Könnyvizsgálói jelentés: Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó pénzügyi elszámolás 2018 évről közötti időszakra (képviselő-testületek döntésétől függően zárt ülés, Mötv. 46.§ (2) c) alapján)

Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzatok szabályzatainak jóváhagyása

M100 gyorsforgalmi út M1 autópálya Esztergom közötti szakasz környezetvédelmi engedélye

A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya meghozta PE/KTFO/373-111/2019 sz. határozatát, melyben a NIF Zrt. részére a Constreal Mérnöki Iroda Kft. által készített C280/2017.  sz. környezeti hatástanulmány, valamint a közreműködő szakhatóságok állásfoglalása és az eljárásba bevont hatóságok nyilatkozata alapján környezetvédelmi engedélyt ad az M100 gyorsforgalmi út M1 autópálya csomópont – Esztergom közötti szakasz ütemezett megvalósítására, az Esztergom-Kertváros csomópont 1. számú változat szerinti kialakításával.

A határozat megtekinthető itt.

A kiegészítő határozat: PE/KTFO/373-136/2019. sz. itt tekinthető meg.