Author: bayera

Esztergom-M1 autópálya közötti közúti kapcsolat fejlesztése – Tinnye-Piliscsaba elkerülő út – vizsgálati dokumentáció

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. meghatalmazása alapján a ConstReal Mérnöki Iroda Kft. benyújtotta a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához a Tinnye-Piliscsaba elkerülő út beruházására vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentációt és kérelmet.

A dokumentációkba hivatali nyitvatartási időben be lehet tekinteni, illetve elektronikusan a 2. szakasz ide kattintva valamint az 1. szakasz itt megtekintető.

 

Képviselő-testületi ülés 2018. november 28. 15 óra

A képviselő-testület 2018. november 28-án 15.00 órai kezdettel tartja soron következő rendes ülését.
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal, Tinnye Bajcsy-Zsilinszky u. 9. tanácsterem

Tervezett napirendi pontok:
Az önkormányzat 2018. 1-9 hónap 2018. költségvetési beszámolója (tájékoztatás)
Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. számú (rendelet) módosításának elfogadása
Étkezési rendelet módosítása
Szociális tűzifa rendelet módosítása
Adóérdekeltségi rendelet tervezet
Bursa Hungarica pályázatok elbírálása
Döntés az MS voks 7 ülésvezetést támogató rendszer bevezetéséről
Tinnye 1495 hrsz. önkormányzati telekeladás
Tinnye 1895 hrsz. ingatlan átvétele adótartozás beszámítással
Belterületi csapadékvíz elvezetése tervezői ajánlatok elbírálása
Tinnye Király-völgy közvilágítására érkezett kivitelezői ajánlatok elbírálása
Tinnye Bajcsy-Zs. úti gyalogátkelőhelyre érkezett tervezői ajánlatok elbírálása
Garancs tó kormányhivatal hiánypótlás
Lejárt határidejű határozatok
Polgármester beszámolója a két ülés között történtekről
Egyebek: – Helyi adórendelet felülvizsgálata

                  –  Jegyzői tájékoztatás az Állami Számvevőszék vizsgálatról

                 -Tinnye 063/1 hrsz. külterület hasznosítási javaslat

Ajánlattételi felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére

Tinnye Község Önkormányzata pályázatot ír ki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére.

A pályázati kiírás letölthető innen.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2019. január 8.  de.10.00 óra

A pályázattal kapcsolatosan egyéb információt Németh Nikolett  igazgatási ügyintéző a  +26-335-076 telefonszámon nyújt vagy elektronikus úton a hivatal@tinnye.hu e-mail címen kérhető.

Tájékoztató szociális tűzifa támogatás igényléséről

Tinnye Község Önkormányzata idén 34 erdei köbméter szociális tűzifát nyert pályázaton.

Szociális tűzifa iránti támogatást igényelhet az a tinnyei lakcímmel rendelkező lakos, aki életvitelszerűen is Tinnyén lakik és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 85.500 forintot. (2018.11.29-től emelte fel a képviselő-testület a jövedelem határt)

Az elbírálás során jogszabályi előírás alapján előnyben kell részesíteni azt, aki a Szociális törvény szerinti

  • aktív korúak ellátásában
  • időskorúak járadékában
  • lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásban részesül, vagy
  • hátrányos helyzetű / halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

A fentieken túl előnyt jelent az elbírálásnál, ha

  • a család rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
  • a család három vagy több gyermeket nevel,
  • gyermekét egyedül nevelő, egyedülálló szülő igényli,
  • a kérelmet egyedül élő nyugdíjas, vagy 65 év feletti házaspár igényli.

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra (azonos címen) csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban lakó személyek és háztartások számától!

Háztartásonként legfeljebb 5 erdei m³ tűzifa adható.

A kérelem benyújtásának határideje: 2018. december 20.

Pótigénylés nyújtható be 2019. január 15. napjáig.

A kérelem nyomtatvány a hivatalban igényelhető vagy letölthető innen.

Bursa Hungarica pályázat beadási határidejének meghosszabbítása: 2018. november 13.

Tájékoztatjuk a tisztelt pályázókat, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójában a pályázati beadási határidő és az önkormányzati döntési határidő is meghosszabbításra került.

Az új határidők:

A pályázatok benyújtásának módosított határideje:

2018. november 13.

A települési önkormányzati döntés módosított határideje:

2018. december 13.

Óvodai álláspályázatok (Óvodapedagógus, pedagógiai asszisztens)

Tinnye Község Önkormányzata a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Óvodapedagógus (2 fő) és Pedagógiai asszisztens munkakörök betöltésére.

A pályázati kiírások szövege letölthető az alábbi linkekről:

Óvodapedagógus határozatlan idővel: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=t1ce5u1ma8

Óvodapedagóus, határozott idővel: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=t1ce3zgbb3

Pedagógiai asszisztens: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=t1ce3psvh0