Author: bayera

Képviselő-testület 2016. június 8-i rendkívüli ülése

A képviselő-testület 2016. június 8-án 17.30 órai kezdettel tartja rendkívüli testületi ülését.
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal, Tinnye Bajcsy-Zsilinszky u. 9. tanácsterem

Tervezett napirendi pontok:

Útéptési pályázat
Hulladékszállítási szerződés módosítása

A rendkívüli ülés összehívását mindkét napirend sürgősséggel történő tárgyalása indokolja, tekintettel az elfogadásra rendelkezésre álló határidőre.

Rendelési idő változása

Tisztelt Betegeink!

A rendelés 2016. június 6-án hétfőn 8-10 óráig tart.

Azon a napon SÜRGŐS esetben 8-16 óra közt hívható Dr. Arany Andrea (Tel.: 0620/910-78-58)

Egyéb időpontban a zsámbéki ügyelet hívható (Tel.: 0620/342-035)

Megértésüket köszönjük!

Képviselő-testület 2016. május 26-i ülése

A képviselő-testület 2016. május 26-án 18.00 órai kezdettel tartja soron következő rendes ülését.
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal, Tinnye Bajcsy-Zsilinszky u. 9. tanácsterem

Tervezett napirendi pontok:

Költségvetési beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról (zárszámadási rendelet)
Belső ellenőri jelentésről tájékoztató
Esztergom-M1 autópálya közút kapcsolat fejlesztésének véleményezése
A Pilisvörösvári Rendőrőrs 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Tájékoztató a Polgárőrség 2015. évi munkájáról
A község útkarbantartási programjának tervezete
034/6 hrsz. ingatlan vagyonkezelésbe vétele – hiánypótlás
Lejárt határidejű határozatok
Polgármesteri beszámoló a két ülés között történt eseményekről
Egyebek: Telenor bérleti szerződés

Pályázati felhívás civil szervezetekhez

Civil szervezetek támogatásáról a következő határozatot hozta Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete:

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozata a civil szervezetek számára kiírt pályázati felhívásról, a civil szervezetek 2016. évi támogatásáról

Tinnye Község Önkormányzat úgy dönt, hogy:

  1. „Civil szervezetek 2016. évi önkormányzati támogatása” címmel pályázatot hirdet két fordulóban a településen székhellyel rendelkező és működő egyesületek, civil szervezetek, alapítványok részére, pénzbeli önkormányzati támogatásra.
  1. Első forduló beadási határidejét 2016.06.30. és második forduló beadási határidejét 2016.08.30. napjában határozza meg.
  1. A pályázat során felhasználható keretösszeget 600.000 forintban határozza meg, amely a költségvetési tartalék soron rendelkezésre áll. Felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetés soron következő módosításakor e keretösszeget a „Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése” fejezetben szerepeltesse.
  1. A civil szervezetek támogatására kiírandó pályázati felhívást az előterjesztés szerinti formában jóváhagyja.
  1. Felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező Pályázati felhívást tegye közzé.

Határidő: azonnal, Felelős: polgármester

A pályázati felhívás szövege letölthető innen: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS_civil_szervezetek

Rendelési idő változása

Tisztelt Betegeink!

2016. május 13-án pénteken a rendelés 13-15 óráig tart.

Azon a napon SÜRGŐS esetben hívható Dr. Arany Andrea (Tel.: 0620/910-78-58)

Egyéb időpontban a zsámbéki ügyelet hívható (Tel.: 0620/342-035)

Megértésüket köszönjük!