Author: bayera

Polgármesteri felhívás

Tisztelt Tinnyei Lakosok!

 

Az elmúlt időszak rendkívül csapadékos időszaka súlyos problémára irányítja rá a figyelmünket. A községünkben korábban kiépített szennyvízelvezető-hálózat üzemeltetésében több mint egy éve a DMRV Zrt. működik közre. Ez alatt az időszak alatt a felmerült üzemeltetési gondokat megfelelő beruházásokkal sikerült orvosolni. Azonban a szennyvíztisztító telepre beérkező hozammérések egyértelműen azt igazolják, hogy ilyen csapadékos időszakban sokszorosára emelkedik a beérkező szennyvíz – CSAPADÉKVÍZ – mennyisége.

A ma reggeli hálózatbejárás alkalmával, melyet magam kezdeményeztem – a tisztítóaknák felnyitásakor – egyértelműen megállapítást nyert, hogy a lakóházakból illegális csapadékvíz bekötésekkel oly mértékben megnövekedett az átemelő gépházba érkező víz mennyisége, hogy azt a rendszer nem tudja továbbítani.

Fentiek miatt a Damjanich u.-i és Bocskai u.-i gerincvezeték végekből telítettség miatt az utcára és egyes esetekben lakóházakat veszélyeztetve folyik ki a szennyvíz/tiszta csapadékvíz.

Kérjük azon lakóház tulajdonosokat vagy az ingatlant használókat, akik tudomással bírnak arról, hogy a lakóépületükről a csapadékvíz bevezetésre került a szennyvíz rendszerbe, azonnal szüntessék meg ezt az állapotot.

Azok a tulajdonosok pedig, akik nem tudnak saját házuk tekintetében erről a jogellenes állapotról, kérjük, szakemberrel vizsgáltassák meg.

Az üzemeltetővel a közeljövőben szándékunkban áll – megfelelő módszer alkalmazásával – az illegális bekötések felderítése és a törvény által biztosított lehetőségeinknél fogva a szankciók alkalmazása.

Felkérek mindenkit, aki érintett az ügyben a sürgős cselekvésre.

 

Krix Lajos

polgármester

PaTHÁLIA Miniszínpad a Nemzeti Színházban

A Nemzeti Művelődési Intézet, a Magyar Teátrumi Társaság és az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával elindította a Pajtaszínház mintaprojektet, melynek célja többek közt a falusi színjátszás újraélesztése, ösztönzése. Ebbe a mintaprojektbe, 23 másik településsel együtt bekerült a tinnyei PaTHÁLIA Miniszínpad is. Az 5 megye 24 településének előadásai e hét végén, szombati és vasárnapi napokon tekinthetőek meg a Nemzeti Színházban. A PaTHÁLIA Miniszínpad 2016.január 23-án, 14 órakor lép fel a Kaszás Attila teremben. Várunk minden kedves érdeklődőt!

Rendelési idő változása

Tisztelt Betegeink!

A rendelés 2016.01.25.-2016.01.29. közt az alábbiak szerint alakul:

Hétfő: 8-10 óra közt

Kedd: —

Szerda: 8-10 óra közt

Csütörtök: —

Péntek: 13-15 óra közt

Rendel Dr Arany Andrea,Aki hétköznapokon 8-16 óráig hívható SÜRGŐS esetben (Tel.:0620-910-78-58),illetve felkereshető a pilisjászfalusi rendelőben. (Rendelési idő: hétfő: 12-16 óra közt, kedd: 8-12 óra közt, szerda: 13-16 óra közt, csütörtök: 14-18 óra közt, péntek: fél9-12 óra közt)

A képviselő-testület 2015. december 17-i ülése

A képviselő-testület 2015. december 17-én 18.00 órai kezdettel tartja soron következő rendes ülését.
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal, Tinnye Bajcsy-Zsilinszky u. 9. tanácsterem

Tervezett napirendi pontok:

Hulladék közbeszerzés eredményhirdetés
Tájékoztatás (szóbeli) homokszobor fesztivál megrendezéséről (Tóth Veronika)
Az önkormányzat településrendezési eszközeinek módosítása a Honfoglalás utca melletti területen (“Sörfőzde projekt” további fejleményei, Czene Éva szóbeli tájékoztatás)
Telekadó-tartozásokra telekbeszámítás folyamatának kidolgozása valamint “Adómoratórium” meghirdetése
A képviselő-testület 2016. évre szóló munkatervének elfogadása
Buda környéki önkormányzatok társulásba történő csatlakozás szándék nyilatkozat
Önkormányzati út 1560 hrsz. használatba adásra érkezett kérelem
Lejárt határidejű határozatok
Polgármesteri beszámoló a két ülés között történt eseményekről

Egyebek