Címke: állás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS jegyzői munkakör betöltéséhez

1. “A helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése, valamint “a köztisztviselők jogállásáról” szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. § (1) bekezdése, valamint 10. §-a alapján Tinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet jegyzői munkakör betöltésére.

2. Kinevezés:

A kinevezés határozatlan időre szól, hat hónap próbaidővel. A munkakör legkorábban 2013. január 1. napjával tölthető be.

3. Pályázati feltételek:

a) állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy államigazgatási főiskola igazgatásszervezői szakán szerzett diploma

b) legalább kétéves közigazgatási gyakorlat

c) közigazgatási szakvizsga (vagy az alól való mentesülés igazolása)

d) magyar állampolgárság

e) 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

Előnyt jelent: további szakmai képesítések

4. A pályázat tartalmazza a pályázó:

a) részletes, szakmai utat is bemutató önéletrajzát

b) a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseit

5. Javadalmazás: a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szabályozása szerint.

6. A pályázat beérkezésének határideje: A megjelenéstől számított 30 nap

7. A pályázat benyújtásának helye:  2086. Tinnye Bajcsy Zs. u. 9.

8. További információkat Dr. Bak Ferenc Tinnye község polgármesterétől kérhetnek a pályázók. Címe: 2086. Tinnye Bajcsy Zs. u. 9.    Telefon: 26/335-076

9. Döntés a benyújtási határidőt követő 15 napon belül, de legkésőbb a benyújtási határidőt követő Képviselő-testületi ülésen várható.

Óvodavezető pozíció Tinnyén

Polgármesteri Hivatal – Tinnye

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Napköziotthonos Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére. (tovább…)