adó

Változnak az adózás helyi szabályai

Módosította a képviselő-testület a  helyi adókról szóló 9/2015.(XI. 26.) önkormányzati rendeletét.

2107. november 30-i ülésén a testület a telekadó éves mértékét a belterületi telkek esetében (140.- Ft/m2-ről) 70 -Ft/m2 -re csökkentette.  Ugyanakkor a módosító rendelkezés megszüntette azt a kedvezményt, amelyben a határidőre befizetés esetén 50% kedvezményt adott. (E kedvezmény érvényesíthetősége sok félreértésre adott okot. ) A határidők elmulasztása esetén  mulasztási bírság és késedelmi pótlék az amelyet az adóhatóság következetesen és a jogszabály szerinti kötelezően érvényesít. 

Pontosította szövegében a változtatás azt a már korábban bevezetett adókedvezményt, amely a bármely ok miatt be nem építhető telkekre vonatkozott.

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerinti reklámhordozó esetében az építményadót a testület 1.200.-Ft/m2/év -ben állapította meg.

A rendelkezések 2018. január 1. napjától hatályosak.

 

10/2017.(XII.1) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 9/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Helyi adó rendelet 2018. 01.01-től hatályos egységes szerkezetű szövege

 

 

 

Figyelem! Módosult az adórendelet

Tinnye község Önkormányzata képviselő-testülete több ponton módosította a helyi adókról szóló 9/2015. (XI.26.) önkormányzati rendeletét

Legfontosabb változások:

  •  Az adó éves mértéke külterületi telek esetében: 5 Ft/m2.
  •  Bármely építménnyel beépített telek esetében (beleértve a külterületi telkeket is)  az adó éves mértéke: 0 Ft/m2
  • Pontosította illetve beépítette a jogszabály azt a helyi adókról szóló törvényben meghatározott kitételt, hogy a mentességek alól kivételt képez a vállalkozó üzleti célt szolgáló építménye illetve  telke.
  • Az építmény adó számításánál nem kedvezményként került meghatározásra az építmény hasznos alapterületének 50 m2 feletti része után fizetendő 200,- Ft/m2   (így az már nem csak a magánszemélyekre vonatkozik), hanem az adómérték alapja lett.
  • Változatlan az a meghatározás, hogy az építmény hasznos alapterületének 50 m2 –ig: 400,- Ft/m2  az adó éves mértéke
  • A rendelet módosított szabályait a 2016. január 1-én keletkezett jogviszonyokra kell alkalmazni.

A bevallások alapján a hivatal a 2016. évre ezen változtatások alapján küldi ki az adózóknak a határozatait.

A helyi adók közül az építményadó, a telekadó és a gépjárműadó tekintetében a befizetési határidőt módosította a képviselő-testület:

Befizetési határidő: 2016. április 15. 

Felhívom a figyelmet arra, hogy a bevallások elmulasztása esetén bírság megfizetése is kiszabásra kerülhet!

Dr. Imre Gábor jegyző

 

 

 

 

Hirdetmény

Tájékoztatom a Tinnye község lakosságát és minden érdekeltet, hogy Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete, 2016. január 1-i hatállyal módosította a helyi adókról szóló rendeletét.

Legfontosabb változások: (tovább…)

Tájékoztatás a pálinkafőzés szabályainak változásairól (NAV)

TÁJÉKOZTATÁS
a magánfőzéssel kapcsolatos változásokról.

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (Jöt.) magánfőzésre vonatkozó szabályai 2015. január 1-jével az alábbiak szerint változnak. A Jöt. 63. § (1) bek. 11. pontja szerint magánfőzésnek minősül a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása évente legfeljebb 50 liter mennyiségig. Ez az 50 liter párlat mennyiség a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III.10.) PM rendelet (Jvhr.) 59/A. § (3) bekezdése alapján 50 liter 86 térfogatszázalékos gyümölcsszesznek felel meg. Tehát, ha egy magánfőző csak 50 térfogatszázalékos párlatot kíván előállítani, ez a mennyiség 86 liternek felel meg. (tovább…)

Iprarűzési adó

Tisztelt Vállalkozó!

A honlapunkon a 2013. évre vonatkozó iparűzési adóbevallási nyomtatvány elektronikusan kitölthető formában is elérhető, azonban a bevallást elektronikusan nem lehet beküldeni!
A bevallásokat – cégszerű aláírással ellátva – az önkormányzat hivatalába 2014. május 31-ig kell benyújtani.

Dr. Imre Gábor jegyző

Helyi adók befizetési határideje

Felhívom a tisztelt adófizetők figyelmét arra, hogy Tinnye Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi adók első félévi összegének befizetési határidejét:

 2014. március hó 31.

napjában határozata meg. 

A befizetésről szóló értesítéseket, határozatokat és a befizetéshez szükséges csekkeket a hivatal a napokban kézbesíti.

dr. Imre Gábor jegyző

 

Nyugdíjasok kommunális adókedvezménye

A napokban a településen élő nyugdíjasok az alábbi tartalmú levelet vehetik kézbe:

Tisztelt Nyugdíjas Adózó!

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2013. (XII.2.) sz. önkormányzati rendeletével (továbbiakban: Ör.) 2014. január 01-i hatállyal módosította a helyi adókra vonatkozó szabályokat.

 A magánszemélyek kommunális adójának éves mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként évi  20.000.- forintra változik.

Az Ör. 9. § szerint 70% adókedvezményben részesül – nyugdíjszelvénnyel igazoltan – az a nyugdíjas, aki Tinnye község Önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkezik, és a vele egy háztartásban élő hozzátartozók tekintetében a háztartásban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum háromszorosát. (Az öregségi nyugdíjminimum 2013. évben: 28500 Ft)

(tovább…)