hivatal

Családtámogatási ellátások

Fontos közlemény

2015. április 1-jével a családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal összefüggő feladatok a Magyar Államkincstár megyei igazgatóságaitól a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatáskörébe kerülnek. A szervezeti átalakulás a családtámogatási ellátások szempontjából nem jelent változást, a juttatások határidőben és változatlan összeggel megérkeznek az állampolgárokhoz.

A családtámogatási ellátásokkal összefüggő kérelmeket ezután a járási hivataloknál, a kormányhivataloknál, a kormányablakoknál és a települési ügysegédeknél is be lehet nyújtani. A lakástámogatási hatósági eljárást a fővárosi és megyei kormányhivataloknál (Pest megye tekintetében Budapest Főváros Kormányhivatalánál) lehet kezdeményezni. Az államigazgatás átalakításának elsődleges célja a hatékonyabb ügyintézés, és az ügyfélbarát közigazgatás megteremtése.

További információk: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/csaladtamogatasok
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas

Tájékoztató ebek összeírásáról

Tisztelt Ebtartó!kutya

Tinnye Község területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal. A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosai, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonosának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani (az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után).

Az Ebösszeíró adatlap nyomtatvány beszerezhető ügyfélfogadási időben az önkormányzati hivatalában (2086 Tinnye, Bajcsy Zs. 9.),  illetve letölthetők az önkormányzati weboldaláról (itt) amelyek nyomtatással, fénymásolással sokszorosíthatók.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni az önkormányzat hivatala részére az alábbi módokon:

  • Levélben postai úton az alábbi levélcímre: Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal, Tinnyei Kirendeltség (2086 Tinnye, Bajcsy Zs. út 9.)
  • Az önkormányzat ügyfélszolgálatán személyesen

Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése szerint – 2013. január 1-től – a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért szíveskedjenek a transzponderrel meg nem jelölt ebeket az állatorvosnál megjelöltetni.

A transzponderrel már korábban megjelölt, ám az adatbázisban nem szereplő eb adatait az állat tartója köteles a szolgáltató állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. A regisztrált eb adatának megváltoztatása miatt történő adatmódosítás díjmentes.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az ebösszeíró adatlapon szereplő adatokban változás állna be, továbbá amennyiben ezen időpont után kerül az eb a felügyelete alá, azt be kell jelenteni  a változást követő 15 napon belül.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2015. 03. 31.

Felhívás a házszámozás feltüntetésére

Az önkormányzat  2014. november 6-án rendeletet alkotott a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól.

Felhívjuk az ingatlan tulajdonosok figyelmét, hogy a rendelet szerint az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan házszámát, vagy – amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem azonosítható – helyrajzi számát tartalmazó táblát (továbbiakban együtt: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, vagy külön tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon kihelyezni. Az utcanév házankénti feltüntetése nem kötelező. A házszámtábláról és annak kihelyezéséről, szükség szerinti cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni!

Kérjük, hogy ahol nincs feltüntetve a házszám, azt mielőbb pótolni szíveskedjenek!

A rendelet  teljes szövege  ide kattintva érhető el.

Dr. Imre Gábor jegyző

 

Igazgatási (nyári) szünet a hivatalban

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal Tinnyei Kirendeltsége 2014. augusztus 11-től augusztus 22-ig igazgatási szünetet tart.

Legközelebbi ügyfélfogadási nap: 2014. augusztus 25. hétfő.

Haláleset anyakönyvezése esetén az anyakönyvvezető
a 26/373-777 telefonszámon érhető el.

Turi Gábor alpolgármester
dr. Imre Gábor jegyző