környezet

Felhívás parlagfű mentesítésre

Az önkormányzati hivatal az elmúlt időszakban felszólította a parlagfűvel szennyezett ingatlantulajdonosokat a gyommentesítés elvégzésére.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy az önkormányzati hivatal  jogosult belterületen, a parlagfüves ingatlanokon a helyszíni szemlét megtartani, majd a parlagfű észlelése esetén az azonnali közérdekű védekezést elrendelni.

A közérdekű védekezés költsége és az egyéb, járulékos költségek az ingatlantulajdonost terhelik.

A parlagfű észlelése esetén külön felszólításra már nincs lehetőség, azonnal el kell rendelni a kényszerkaszálást. A hivatal által elvégzett kényszerkaszálás után a Pest megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága szabja ki a parlagfű bírságot. Ez a hatósági jogkör nem tartozik a település jegyzőjéhez. Ezúton kérek minden földhasználót, hogy- az ápolt egészséges környezet, a lakosok egészsége érdekében végezzék el területeik gyommentesítését, ápolását, valamint a folyamatos gyommentes állapot fenntartását.

Kérem, hogy eddig akik elmulasztották a parlagfű-mentesítési kötelezettségüket, a fenti intézkedések elkerülése érdekében haladéktalanul végezzék el a szükséges munkálatokat.

 

Dr. Imre Gábor jegyző 

 

A Garancs jege biztonságos

Tájékoztatom a sportolni vágyókat, hogy a tinnyei Garancs tó jege biztonságos, korcsolyázásra teljes felületén alkalmas.
A mai napon (2017. január 12-én) a Piliscsabai Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkatársai méréseket végeztek a tavon és megállapították, hogy a jég 20 cm vastag, (néhol ennél még több is) ezért arra rá lehet menni, a korcsolyázás KIZÁRÓLAG SAJÁT FELELŐSSÉGRE – az olvadásig – engedélyezett.
Az önkormányzat intézkedett, hogy a sorompó sötéteséig nyitva lesz, így kérjük a parkolást ne a Piliscsabai út szélén oldják meg a látogatók!
Felhívjuk a figyelmet arra is hogy gyermekek szülő (felnőtt) felügyelete nélkül ne menjenek a jégre, de az egyedül korcsolyázás egyébként sem ajánlatos.

Kérem, hogy a sportolók vigyázzanak a környezetre és EGYMÁSRA!

Dr. Imre Gábor jegyző

Zöldhulladék gyűjtés

Tinnye Önkormányzata értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a Depónia Nonprofit Kft. lebonyolításával 2016. november 12-én zöldhulladék gyűjtést szervez Tinnye település területén.

Az ingatlanukon keletkező zöldhulladékot összekötözve, zsákba csomagolva a közlekedési út mellé kérjük kihelyezni úgy, hogy az sem a gyalogos, sem pedig a jármű forgalmat ne zavarja.
Nem kerül elszállításra:

  • kommunális jellegű hulladék-
  • egyéb hulladék, ami a lomtalanítás keretében kerül elszállításra
  • veszélyes hulladék

A kipakolást a jelzett időpontot megelőző este vagy legkésőbb reggel 600 óráig végezzék el!

Az akció sikeres lebonyolítása érdekében kérjük az Önök segítségét és a
határidő PONTOS betartását!

A meghirdetett időpont után kihelyezett zöldhulladékot a Depónia Nonprofit Kft. nem szállítja el a zöldhulladék szállítás keretében.
Kérem, minél többen éljenek a lehetőséggel saját portájuk és településünk tisztasága érdekében is.

Faluszépítő Nap

Tinnye Község Önkormányzata Faluszépítő Napot tart 2016. április 09-én.

Szeretettel várjuk a falu önkénteseit, hogy munkájukkal járuljanak hozzá a falu tavaszi nagytakarításához!

Amit biztosítunk:
– védőkesztyű
– szemetes zsák

Kérjük, akinek lehetősége van rá, hozzon magával lapátot, seprűt, talicskát!

Helyszín, időpont: Pohl-udvar, (önkormányzati hivatallal szemben) 2016. április 09. reggel 9 óra

 

Véleményezési anyag közreadása

Tinnye Község Önkormányzata ezúton teszi közzé véleményezésre  a Honfoglalás utca melletti – tervezett kézműves sörfőzde – területre  vonatkozóan a településrendezési eszközeinek módosítási terveit, a 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § szerinti, ( egyszerűsített eljárás ), valamint az önkormányzat vonatkozó rendelete szerint.

A teljes szakmai anyag az ide kattintva érhető el.

véleményezők a kézhezvételétől számított 15 napon belül adhatnak írásos véleményt

(tovább…)

Köszönet

A tinnyei önkormányzat megköszöni minden részvevőnek és közreműködőnek a 2015. március 28 -i “Tavaszi faluszépítő napon” a közösségért végzett társadalmi munkát.
Külön köszönet illeti azon helyi vállalkozásokat és magánszemélyeket akik anyagilag is támogatták az esemény megvalósítását:
Klencsák Hús KFT.
Corvinus Toors
Zöli Cemege
Áramhoznyúl KFT
Rekettye KFT
Széplaki István

A szabadtéri tűzgyújtás szabályairól

A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, hiszen a jó időben egyre többen választanak szabadtéri programokat vagy kezdik meg a kerti munkálatokat. A veszélyt egyrészről a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. Kockázatot jelenthet a gondatlanság is, a szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák.

A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival:

– Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabállyal, külön meghatározott esetekben és feltételekkel megengedik;
– Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt más jogszabály pl.: önkormányzati rendelet megengedi; Tinnye Önkormányzatának ide vonatkozó hatályos 13/2008 (XII.18.)rendelete 5.§ szerint:

Március -április valamint október 15 és december 15 közötti időszakokban és csak a pénteki napokon 10.00 és 18.00 óra között teszi lehetővé, a kizárólag kerti (növényi) hulladék elégetését. Az indokolatlan füstölés nem megengedett!
– Előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal a külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését;
– Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett;
Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi;
– A szabadtéri tűzgyújtás egyéb feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzat és az önkormányzati rendelet tartalmazza;
– Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után!

A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének.

Fokozott figyelem a szabálytalan csapadékvíz-elvezetések felderítésére

iigee: Plotty - indafoto.huTelepülésünket elöntő esőzések, és hóolvadás alkalmával sajnos többször találkozhattak Tinnye község lakói a közterületeken megjelenő szennyvíz látványával. A probléma egyik kiváltó oka, hogy a csapadékvizet sok helyütt a szennyvízcsatorna-hálózatba vezetik. Ha hirtelen nagy mennyiségű csapadék kerül a szennyvíz összegyűjtésére szolgáló hálózatba, a kisebb átmérőjű, nem erre a célra tervezett vezetékrendszer nem tudja megfelelő ütemben elvezetni, így az esővízzel higított szennyvíz kiönt az aknákból.

Alapvetően minden, az ingatlanon keletkezett csapadékvizet a telken belül kell elszikkasztani

A szolgáltató üzletszabályzata tiltja

Felhívjuk  a lakosok figyelmét, hogy aki igénybe veszi a csatornaszolgáltatást, szerződéses jogviszonyban áll a DMRV Zrt.-vel, és amennyiben csapadékvizet vezet a szennyvízhálózatba az üzletszabályzat értelmében szerződésszegést követ el.

Komoly költség, súlyos környezetromboló hatás

A szabálytalan csapadékvíz-elvezetések nemcsak komoly, előre nem tervezett költséget jelentenek a szolgáltató számára, hanem súlyos környezetromboló hatással is járnak. Amellett, hogy veszélyeztetik a közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat üzemelését, a rendelet előírásait be nem tartó fogyasztók más lakosok életminőségét is rontják.
Közös érdekünk, hogy a szabálytalan használatból eredő kiöntések megszűnjenek! Szeretnénk megvédeni a tinnyeiek egészségét, környezetünket, falunkat, ezért fokozott figyelmet fordítunk az illegális bevezetések feltárására.

 

(tovább…)

Pótlólagos szemét szállítás

Tájékoztatjuk a “Mediterrán-völgyi” ingatlantulajdonosokat, hogy az időjárási helyzet miatt elmaradt hulladékszállítást a Depónia Kft a holnapi nap folyamán pótolja.

Kérjük, hogy a kukákat, az elmaradás miatt esetlegesen felhalmozott kommunális szeméttel együtt  (zsákban) holnap, azaz 2015. január 8-án  szíveskedjenek kihelyezni!

Az elszállítás várhatóan nem a kora reggeli órákban, hanem a napközben történik.

Dr. Imre Gábor jegyző

Felhívás a házszámozás feltüntetésére

Az önkormányzat  2014. november 6-án rendeletet alkotott a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól.

Felhívjuk az ingatlan tulajdonosok figyelmét, hogy a rendelet szerint az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan házszámát, vagy – amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem azonosítható – helyrajzi számát tartalmazó táblát (továbbiakban együtt: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, vagy külön tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon kihelyezni. Az utcanév házankénti feltüntetése nem kötelező. A házszámtábláról és annak kihelyezéséről, szükség szerinti cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni!

Kérjük, hogy ahol nincs feltüntetve a házszám, azt mielőbb pótolni szíveskedjenek!

A rendelet  teljes szövege  ide kattintva érhető el.

Dr. Imre Gábor jegyző