közlemény

Felhívás parlagfű mentesítésre

Az önkormányzati hivatal az elmúlt időszakban felszólította a parlagfűvel szennyezett ingatlantulajdonosokat a gyommentesítés elvégzésére.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy az önkormányzati hivatal  jogosult belterületen, a parlagfüves ingatlanokon a helyszíni szemlét megtartani, majd a parlagfű észlelése esetén az azonnali közérdekű védekezést elrendelni.

A közérdekű védekezés költsége és az egyéb, járulékos költségek az ingatlantulajdonost terhelik.

A parlagfű észlelése esetén külön felszólításra már nincs lehetőség, azonnal el kell rendelni a kényszerkaszálást. A hivatal által elvégzett kényszerkaszálás után a Pest megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága szabja ki a parlagfű bírságot. Ez a hatósági jogkör nem tartozik a település jegyzőjéhez. Ezúton kérek minden földhasználót, hogy- az ápolt egészséges környezet, a lakosok egészsége érdekében végezzék el területeik gyommentesítését, ápolását, valamint a folyamatos gyommentes állapot fenntartását.

Kérem, hogy eddig akik elmulasztották a parlagfű-mentesítési kötelezettségüket, a fenti intézkedések elkerülése érdekében haladéktalanul végezzék el a szükséges munkálatokat.

 

Dr. Imre Gábor jegyző 

 

Lakossági felhívás

Ezúton tájékoztatjuk az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy 2018. március 19-én a Honfoglalás utca útfelújítási-építési munkálatai megkezdődnek.

A kivitelező a munkálatok során az ingatlanokra történő bejutást lehetővé teszi, azonban az utcában történő parkolást kérjük mellőzni.

TÁJÉKOZTATÓ a Petőfi utcai útbeomlás kijavításáról

Az immár másfél hónapja beomlott Petőfi utca burkolata. Az elmúlt napokban megtörtént a helyreállítás. 2016. november 19 -én záró beton felülettel látta el a kivitelező az útpályát. A technológiai kötési időt  figyelembe véve várhatóan 2016.november 28-ig a forgalom részére átadásra kerül az útszakasz, amelyről a Magyar Közútkezelő Zrt. gondoskodik.
Megköszönjük az forgalom elterelése miatt, az érintett utcákban lakók türelmét abban a reményben, hogy mihamarabb megtaláljuk a megoldást a megrongálódott útfelületek kijavítására.

Krix Lajos
polgármester

Zöldhulladék gyűjtés

Tinnye Önkormányzata értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a Depónia Nonprofit Kft. lebonyolításával 2016. november 12-én zöldhulladék gyűjtést szervez Tinnye település területén.

Az ingatlanukon keletkező zöldhulladékot összekötözve, zsákba csomagolva a közlekedési út mellé kérjük kihelyezni úgy, hogy az sem a gyalogos, sem pedig a jármű forgalmat ne zavarja.
Nem kerül elszállításra:

 • kommunális jellegű hulladék-
 • egyéb hulladék, ami a lomtalanítás keretében kerül elszállításra
 • veszélyes hulladék

A kipakolást a jelzett időpontot megelőző este vagy legkésőbb reggel 600 óráig végezzék el!

Az akció sikeres lebonyolítása érdekében kérjük az Önök segítségét és a
határidő PONTOS betartását!

A meghirdetett időpont után kihelyezett zöldhulladékot a Depónia Nonprofit Kft. nem szállítja el a zöldhulladék szállítás keretében.
Kérem, minél többen éljenek a lehetőséggel saját portájuk és településünk tisztasága érdekében is.

Sajtóközlemény

eu logó

Tinnye község önkormányzatának „Belterületi csapadékvíz elvezetés és gyűjtés Tinnyén” című, KMOP-3.3.1/B-10-2010-0022 azonosító számú pályázatáról

Tinnye Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2010. szeptember 14-én a KMOP-2010-3.3.1.B kódszámú „Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés” című konstrukcióra, melynek támogatói döntésére 2011. február 18-án került sor. A Támogatási Szerződés 2011. április 26-án lépett hatályba, mely 70,33 millió Ft-os támogatási összeget foglalt magába. A projekt az Európai Unió finanszírozásával valósulhatott meg, 90%-os támogatási intenzitás mellett. Az Önkormányzatnak 10% önerőt kellett biztosítania a projekt megvalósításához.

A „Belterületi csapadékvíz elvezetés és gyűjtés Tinnyén” című pályázat megvalósítására 2011. október 18-án kötött szerződést az Önkormányzat és a kivitelező. Tinnye község délnyugati határán húzódó dombokról leérkező csapadékvíz a projekt megvalósítását megelőzően akadálytalanul zúdult a településre, közvetlenül veszélyeztetve 650 lakost. Az érintett utcák (Ady, Damjanich, Honfoglalás, Mária, és 5 új névtelen utca) megvédése érdekében készült el egy 1200 méter hosszú övárok, valamint a legveszélyeztetettebb utcákban nyílt árkok és behajtóknál zártszakaszok összesen 3600 méter hosszban. A csapadékvíz ezáltal a Békás patakba, mint befogadóba kerül, így a jövőben biztosítva lesz a település a csapadékvíz károktól.

Projektadatok összefoglalója:

 • A pályázat benyújtása: 2010. szeptember 14.
 • Támogatói döntés: 2011. február 18.
 • Támogatási Szerződés megkötése: 2011. április 26.
 • Kivitelezés kezdete: 2011. november 11.
 • A pályázat elszámolható költsége: 78.145.462 Ft
 • Támogatás összege: 70.330.916
 • Támogatási intenzitás mértéke: 90 %
 • Műszaki átadás: 2012. április 30.