szemét szállítás

Zöldhulladék gyűjtés

Tinnye Önkormányzata értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a Depónia Nonprofit Kft. lebonyolításával 2016. november 12-én zöldhulladék gyűjtést szervez Tinnye település területén.

Az ingatlanukon keletkező zöldhulladékot összekötözve, zsákba csomagolva a közlekedési út mellé kérjük kihelyezni úgy, hogy az sem a gyalogos, sem pedig a jármű forgalmat ne zavarja.
Nem kerül elszállításra:

  • kommunális jellegű hulladék-
  • egyéb hulladék, ami a lomtalanítás keretében kerül elszállításra
  • veszélyes hulladék

A kipakolást a jelzett időpontot megelőző este vagy legkésőbb reggel 600 óráig végezzék el!

Az akció sikeres lebonyolítása érdekében kérjük az Önök segítségét és a
határidő PONTOS betartását!

A meghirdetett időpont után kihelyezett zöldhulladékot a Depónia Nonprofit Kft. nem szállítja el a zöldhulladék szállítás keretében.
Kérem, minél többen éljenek a lehetőséggel saját portájuk és településünk tisztasága érdekében is.

Faluszépítő Nap

Tinnye Község Önkormányzata Faluszépítő Napot tart 2016. április 09-én.

Szeretettel várjuk a falu önkénteseit, hogy munkájukkal járuljanak hozzá a falu tavaszi nagytakarításához!

Amit biztosítunk:
– védőkesztyű
– szemetes zsák

Kérjük, akinek lehetősége van rá, hozzon magával lapátot, seprűt, talicskát!

Helyszín, időpont: Pohl-udvar, (önkormányzati hivatallal szemben) 2016. április 09. reggel 9 óra

 

Tájékoztató a hulladékszállítási közszolgáltatásról

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy Tinnye településen közszolgáltatóként a Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft. végzi a települési hulladék gyűjtését.

Tinnye teljes hulladéknaptár  2015

A közszolgáltatás műszaki tartalmát a 2015. évre vonatkozóan az alábbiakban ismertetjük:

 

(tovább…)

Pótlólagos szemét szállítás

Tájékoztatjuk a “Mediterrán-völgyi” ingatlantulajdonosokat, hogy az időjárási helyzet miatt elmaradt hulladékszállítást a Depónia Kft a holnapi nap folyamán pótolja.

Kérjük, hogy a kukákat, az elmaradás miatt esetlegesen felhalmozott kommunális szeméttel együtt  (zsákban) holnap, azaz 2015. január 8-án  szíveskedjenek kihelyezni!

Az elszállítás várhatóan nem a kora reggeli órákban, hanem a napközben történik.

Dr. Imre Gábor jegyző

Hulladék szállítási szerződésekről tájékoztató

Tisztelt Ingatlan tulajdonos! A hulladék szállítási szerződéssel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk: Amennyiben Önnek nem volt lehetősége 2014. május 5-én személyesen megkötni a szolgáltatási szerződést, úgy azt a szolgáltató postai úton fogja megküldeni ügyfeleiknek.

A hulladék elszállítása a szerződés megkötéséig is folyamatosan történik!

A szolgáltató által biztosított 6 db. szelektív hulladék és 6 db. zöldhulladék gyűjtésére szolgáló zsákokat, az Önnek megfelelő időpontban az Önkormányzat munkatársától, veheti át. Időpont egyeztetés a 06 70 330 1849 telefonszámon lehetséges.

Kérjük, hogy a hulladékszállításról szóló  tájékoztatót figyelmesen olvassák el!

 

Tinnye Község Önkormányzat

Tájékoztató a hulladékszállítási közszolgáltatásról

Tájékoztatjuk a tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy a hulladékszolgáltatóval a közszolgáltatási szerződés megkötésére a lakosságnak  (ingatlantulajdonos, használó) 2014. május 5-én 14.00  és 18.00 óra közötti időben van lehetősége az önkormányzati hivatalban.

Ezzel egyidejűleg vehetők át a szelektív és a zöld-hulladék gyűjtőzsákok is. Az alábbiakban olvasható a Depónia Kft. tájékoztatója és a hulladéknaptár.

 

Tájékoztató hulladékszállításról 2014 Tinnye

Tinnye teljes hulladéknaptár 2014

Tájékoztatás a hulladékszállításról

trasha Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Kft- vel.

A szerződésben foglaltak szerint a szolgáltató heti rendszerességgel – keddi napokon – gyűjti be a háztartási hulladékot, kialakít egy szelektív hulladékgyűjtő szigetet, valamint havonta egy alkalommal begyűjti a háztartások által szelektíven gyűjtött műanyag, fém és papír hulladékot. Évente egy alkalommal házhoz menő lomtalanítást végez március 1. és november 30. közötti időszakban 3m3 erejéig bejelentés és időpont egyeztetés szerint, valamint évente egyszer (ősszel) a zöld-hulladékot begyűjti és elszállítja.

A lakossági szerződések megkötésének időpontjáról, helyéről és módjáról a későbbiekben ad felvilágosítást a hivatal.

Hulladék szállításról tájékoztatás

TÁJÉKOZTATÓ

Ezúton tájékoztatom a tisztelt ingatlan tulajdonosokat, hogy 2013. december 1-től Tinnye község közigazgatási területén a települési szilárd hulladék elszállítására a DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Kft. –t jelölte ki a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.trash

A kijelölésre – az önkormányzat kezdeményezésére – azért került sor, mert a korábbi szolgáltató a Saubermacher-Esztergom Kft. korábbi szerződését 2013. november 30. napjával felmondta, így a folyamatban lévő közbeszerzés eredményes lezárásáig – ideiglenes jelleggel – a kijelölt közérdekű közszolgáltató látja el a hulladékgazdálkodási feladatokat.
A szemét elszállítása heti rendszerességgel a korábbiaktól eltérően a keddi napokon történik.

(tovább…)