Társadalmi egyeztetés

A társadalmi egyeztetésről

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete SZMSZ 62. § szerint

Társadalmi egyeztetésre kell bocsátani a helyi önkormányzat rendelet-tervezetét.

A társadalmi egyeztetés az önkormányzat honlapján erre a célra kialakított oldalon megadott jegyzo@tinnye.hu e-mail címen keresztül biztosított véleményezés útján, postai úton vagy szükség esetén közmeghallgatás keretében történik.

Általános egyeztetés keretében rendelet-tervezetet úgy kell az önkormányzat honlapján közzétenni, hogy megfelelő idő álljon rendelkezésre a tervezet érdemi megvitatásához és a vélemények kifejtéséhez, továbbá a beérkezett vélemények, javaslatok érlegelésére. A véleményezésre minimum 7 napot kell biztosítani.
A névtelenül beérkezett véleményeket azok figyelembevétele nélkül törölni kell.
A beérkezett véleményeknek, a véleményezők nevének, és e-mail címének kezelése a véleményezett rendelet hatálybalépéséig lehet kezelni. A véleményező adatainak kezeléséhez szüksége hozzájárulást a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglalt vélelem szerint megadottnak kell tekinteni. Erre a tényre a véleményező figyelmét a vélemény-nyilvánítás előtt fel kell hívni.

A jegyző mérlegeli a beérkezett véleményeket, és azokról összefoglalót készít. A jogszabály előkészítése során nem áll fenn az egyedi válaszadási kötelezettség.
Az elkészített összefoglalót az önkormányzati rendelet-tervezettel együtt kell a Képviselő-testület elé terjeszteni, ezzel egy időpontban kell közzétenni.

Nem kell egyezetésre bocsátani
a) a költségvetésről szóló rendelet-tervezetet,
b) a helyi adóról szóló rendelet-tervezetet,
c) a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet,
d) a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályait meghatározó rendelet-tervezete,
e) a köztisztviselői jogviszonyban állók munkavégzésével és juttatásaival kapcsolatos rendelet-tervezetet,
f) a rendelet-tervezetet, ha annak sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik,
g) az önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezetet, ha az csak magasabb szintű jogszabály módosítása miatt szükséges rendelkezéseket tartalmaz, valamint
h) a törvényességi ellenőrzésért felelős szerv felhívására törvénysértés megszüntetése érdekében előkészített rendelet-tervezetet.
i) Kiemelkedő közérdek különösen az olyan körülmény, amelynek bekövetkezése esetén az önkormányzatot jelentős anyagi hátrány érné.

2017. 05. 26.

Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről szóló önkormányzati rendelet társadalmi egyeztetésre bocsájtása. A rendelet-tervezet letölthető innen.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment