Véleményezési anyag közreadása

Tinnye Község Önkormányzata ezúton teszi közzé véleményezésre  a Honfoglalás utca melletti – tervezett kézműves sörfőzde – területre  vonatkozóan a településrendezési eszközeinek módosítási terveit, a 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § szerinti, ( egyszerűsített eljárás ), valamint az önkormányzat vonatkozó rendelete szerint.

A teljes szakmai anyag az ide kattintva érhető el.

véleményezők a kézhezvételétől számított 15 napon belül adhatnak írásos véleményt

314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § 1. §

(1) Az egyszerűsített eljárás a véleményezési szakasz kezdeményezésével indul. Amennyiben a településrendezési feladathoz adatok beszerzése szükséges, a polgármester az előzetes tájékoztatási szakasz szerinti előzetes adatszolgáltatást kérhet az érintett államigazgatási szervektől.
(2) A véleményezési szakaszt a polgármester kezdeményezi. A polgármester az elkészült településrendezési eszközt véleményezteti:
a) a partnerekkel, a partnerségi egyeztetésben rögzítettek szerint,
b) a 9. mellékletben meghatározott államigazgatási szervvel,
c) településszerkezeti terv készítése vagy módosítása esetében az érintett területi, települési önkormányzattal, továbbá
d) a fővárosi településrendezési eszköz esetén az érintett kerületi önkormányzattal.
(3) A véleményezési szakaszban a véleményezők a kézhezvételétől számított 15 napon belül adhatnak írásos véleményt a 38. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak szerint.
(4) Az egyszerűsített eljárás ezt követően a 39-40. § szerint folytatódik.