News

M100 gyorsforgalmi út M1 autópálya Esztergom közötti szakasz környezetvédelmi engedélye

A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya meghozta PE/KTFO/373-111/2019 sz. határozatát, melyben a NIF Zrt. részére a Constreal Mérnöki Iroda Kft. által készített C280/2017.  sz. környezeti hatástanulmány, valamint a közreműködő szakhatóságok állásfoglalása és az eljárásba bevont hatóságok nyilatkozata alapján környezetvédelmi engedélyt ad az M100 gyorsforgalmi út M1 autópálya csomópont – Esztergom közötti szakasz ütemezett megvalósítására, az Esztergom-Kertváros csomópont 1. számú változat szerinti kialakításával.

A határozat megtekinthető itt.

A kiegészítő határozat: PE/KTFO/373-136/2019. sz. itt tekinthető meg.

Képviselő-testületi ülés 2019.02.27. 15 óra

A képviselő-testület 2019. február 27-én 15.00 órai kezdettel tartja soron következő rendes ülését.
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal, Tinnye Bajcsy-Zsilinszky u. 9. tanácsterem

Tervezett napirendi pontok:
Az önkormányzat 2019. évi költségvetése
Polgármesteri szabadságterv
Bérleti szerződés háziorvosi lakás (visszterhes) és rendelő (ingyenes)
SZMSZ felülvizsgálat
Főépítész megbízása
Nehéz gépjárművek behajtási engedélye
Közösségi együttélés szabályainak felülvizsgálata
Buszmegállók felújítása Házad Lesz Kft.
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítási javaslata
(208/3, 413, 582/9 hrsz)
Lejárt határidejű határozatok
Polgármester beszámolója a két ülés között történtekről
Egyebek