Álláspályázat könyvelő munkakör betöltésére

Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal könyvelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19.Pénzügyi és számviteli feladatkör I. besorolási osztály

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzati gazdálkodás végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi-számviteli feladatok önálló ellátása, költségvetések, beszámolók és a zárszámadások elkészítése, az önkormányzati ASP gazdálkodási szakrendszerben történő könyvelés, időközi jelentések rögzítése, nyilvántartások vezetése, ÁFA bevallás készítése, közreműködés pályázatok lebonyolításában és pénzügyi elszámolásában. KSH jelentések elkészítése, részvétel vagyongazdálkodási és leltározási feladatokban.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos pénzügyi, számviteli feladatok ellátása, a Képviselő-testület üléseire pénzügyi, költségvetési tárgyú anyagok előkészítése, költségvetési/zárszámadási rendelettervezet elkészítése, közreműködés a költségvetés végrehajtásában, adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár felé havi, negyedéves, éves rendszerességgel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) a Képviselő-testület által meghatározott egyéb juttatások az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, gazdaságtudományi végzettség, mérlegképes könyvelői képesítés államháztartási szakon,
 • Önkormányzati könyvelői munkakörben - legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Felhasználói szintű ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kommunikációs képesség,
 • Magas átlátó képesség, rendszerben történő gondolkodás képessége,
 • Monoton munka tűrésének képessége,
 • Pontosság, precizitás, rendszerezettség, határidő megtartási képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
 • Motivációs levél
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.)
  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/91/2021., valamint a munkakör megnevezését: könyvelő

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A kinevezéskor a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A benyújtott pályázatot, valamint személyes meghallgatást követően a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tinnye.hu honlapon szerezhet.

< Vissza a hírekhez