Álláspályázat közművelődési munkatárs munkakör betöltésére

A Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alatti foglalkoztatás keretében közművelődési munkatárs munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye:
Tinnye Község Önkormányzata, 2086 Tinnye, Bajcsy-Zs. utca 9.
Pilisjászfalu Község Önkormányzata, 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglaltak alapján szervezi, koordinálja és irányítja a két település kulturális életét, közművelődési tevékenységét Tinnye és Pilisjászfalu települések közigazgatási területén és a települések közösségi színterein.

A munkatárs feladatai a helyi közösségi élet szervezése, a kultúra gondozása, közösségi értékek terjesztése, ennek érdekében rendezvények szervezése. A nemzeti ünnepek, évfordulós megemlékezések, települési szintű kulturális rendezvények és közművelődési programok szervezése és lebonyolítása, adminisztrációs feladatok ellátása. A tevékenységét, a helyi civil – és más egyéb együttműködő szervezetekkel szorosan összehangolva, a lakosság igényeinek figyelembevételével folytatja.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munkakörhöz kapcsolódó egyéb jogszabályok által meghatározott feltételek szerint kerül sor.

Pályázati feltételek:

Középiskola/gimnázium, szakirányú középfokú végzettség, vagy felsőfokú közművelődési szakképzettség, a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 2. § 3. vagy 6. pontja alapján,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 3 év szakmai tapasztalat,
B kategóriás jogosítvány,
magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Felsőfokú képesítés,
Idegennyelv ismeret,
Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások ismerete.

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kommunikációs készség,
 • Kiváló szintű rugalmasság, kreativitás, problémamegoldó készség,
 • Kiváló szintű szervezőképesség,
 • Hétvégi rendezvények, délutáni, esti programkoordináció vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz,
 • Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata,
 • Motivációs levél,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Geréb Tünde jegyző nyújt, a jegyzo[at]tinnye[dot]hu elérhetőségen keresztül.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2086 Tinnye, Bajcsy-Zs. utca 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati a munkakör megnevezését: Közművelődési munkatárs.
 • Elektronikus úton Geréb Tünde jegyző részére a hivatal[at]tinnye[dot]hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen, hétfőnként: Geréb Tünde jegyző, 2086 Tinnye, Bajcsy-Zs. utca 9. szám alatt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 20.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A kinevezéskor a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki.

Tinnye, 2021. október 26.
Geréb Tünde sk. jegyző

< Vissza a hírekhez