Álláspályázat Tinnye

Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal

Igazgatási ügyintéző-titkársági asszisztens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2086 Tinnye, Bajcsy- Zsilinszky utca 9.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.melléklet 14. Hatósági feladatkör

Ellátandó feladatok:

Beérkező és kimenő levelek iktatása, postázás, birtokvédelmi eljárással kapcsolatos ügyintézés, Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvezése és az ülések előkészítésében való részvétel, rendeletek kihirdetése, a feladatkörrel összefüggő nyilvántartások vezetése, polgármesteri és jegyzői titkársági adminisztrációs feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Általános adminisztrációs és önkormányzati igazgatási feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Képviselő-testület által meghatározott egyéb juttatások az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,  
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Önkormányzati igazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Gépírás ismeret, közigazgatási alapvizsga, felhasználói szintű ASP szakrendszer ismeret

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola,
 • Közigazgatás egyéb területén szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Közigazgatási szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű írás-és kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 87/2019.(IV.23.) Korm.rend.1.sz.mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz, iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata, motivációs levél,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez, illetve ahhoz, hogy azokat a döntésben érintettek megismerhessék, nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi eljárás vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2020. október 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2086 Tinnye, Bajcsy Zsilinszky utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/3013/2020. valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási ügyintéző-titkársági asszisztens
 • Elektronikus úton Fazekasné Catanzáró Rita részére a hivatal[at]pilisjaszfalu[dot]hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárás során a pályázati feltételeknek megfelelő pályázót a munkáltató személyesen meghallgatja. Az állás 6 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A munkáltató a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje:

2020. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tinnye.hu honlapon szerezhet.

< Vissza a hírekhez