Ebösszeírás 2021.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Az ismételt adatgyűjtés és a meglévő adatbázis frissítése a kóborló kutyák tulajdonosainak gyorsabb és könnyebb beazonosíthatóságát és az esetleges zoonózisok (állatról emberre terjedő betegségek) elleni hatékony védekezést is segíti.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az ebösszeírás időtartama: 2021. május 1. – június 30.

Az adatszolgáltatás minden Ebtartó törvényi kötelezettsége.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot von maga után, melynek összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000,- Ft.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Polgármesteri Hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.

Néhány fontos tudnivaló:

 • 2013. január 1-jétől minden négy hónapos kornál idősebb eb csak transzpanderrel (mikrochippel) megjelölve tartható. Kérjük, amennyiben még nem tett eleget jelöltetési kötelezettségének, az ebösszeírás határidejéig pótolja azt.
 • Az ebtartók az összeírást követően is kötelesek az adatváltozásokat (elhullás, szaporulat, tulajdonosváltás, tartási hely változása) írásban bejelenteni a hivatal felé.
 • Az adatszolgáltatás teljesítése előtt ellenőrizzék az állat/állatok utolsó veszettség elleni kötelező oltásának időpontját, és amennyiben az egy éven túl történt, kérjük az oltást haladéktalanul pótolni szíveskedjenek.
 • Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a már korábban bejelentett ebekre is, tehát akik a jelen ebösszeírást megelőzően a bejelentésnek eleget tettek, azok is kötelesek a jogszabályban meghatározott adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az adatlapot az eb/ebek oltási könyvének adatai alapján kell kitölteni.

Fontos, hogy minden egyes kutyáról külön adatlapot kell kitölteni, amelyet aláírva kell visszajuttatni a hivatalhoz.

Adatlap elérhető:

 • nyomtatott formában a Polgármesteri Hivatalban (2080 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u 9.),
 • nyomtatott forma letölthető Tinnye Község honlapjáról,
 • a hirdetmény megjelenésének pillanatától online is kitölthető az alábbi linken: https://www.tinnye.hu/ebosszeiro-adatlap-2021

Az adatlap visszaküldésének módja:

 • elektronikus úton szkennelést vagy fotózást követően az igazgatas[at]pilisjaszfalu[dot]hu e-mail-címre megküldve,
 • postai úton a Polgármesteri Hivatal, 2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u. 9. címre küldve, a borítékra, kérjük, írják rá: „Ebösszeírás”,
 • személyesen a járványügyi előírások betartása érdekében az önkormányzat ügyfélszolgálati irodáján elhelyezett dobozba helyezhető el,
 • online kitöltve a beküldés gombra kattintva, automatikusan történik.

A kitöltéssel kapcsolatban a +36-30-156-9350-es telefonszámon kaphatnak tájékoztatást.

Tájékoztatom Önöket, hogy az Ávt. 42/B. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat az ebösszeírás során jogosult kezelni a 42/A. § (4) bekezdés szerinti adatokat.

Kérjük, tegyenek eleget törvényi kötelezettségüknek, az adatkérő lapot pontosan töltsék ki, és határidőn belül küldjék vissza, ezzel segítve a hivatal munkáját.

Az adatlaphoz kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, valamint ide kattintva online is elérhető.

Köszönjük az együttműködést!

Csatolmány(ok):

 

Geréb Tünde
jegyző

< Vissza a hírekhez