Hirdetmény

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló, 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §-ára hivatkozással tájékoztatom, hogy elkészült a 

TINNYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA  A TERVEZETT M100 GYORSFORGALMI ÚT (M1-Esztergom), TINNYE-PILISCSABA BEKÖTŐÚT I. SZAKASZ (az M100-1133 sz. utak)  TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖKBE ILLESZTÉSE című terv partnerségi egyeztetési tervanyaga.

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NIF Zrt) beruházásában valósul meg a „Esztergom –M1 autópálya közúti kapcsolat fejlesztése Tanulmányterv, Megvalósíthatósági tanulmány, KHT, valamint engedélyezési és kiviteli terv elkészítése (K001.09)” tárgyú projekt, mely érinti Tinnye Község közigazgatási területét.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló, 2020. évi LVIII. törvény 165. § „(1) 2020. december 31-ig a településfejlesztési koncepcióról, az integrált Településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet alapján

TINNYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA  A TERVEZETT M100 GYORSFORGALMI ÚT (M1-Esztergom),  TINNYE-PILISCSABA BEKÖTŐÚT I. SZAKASZ (az M100-1133 sz. utak) TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖKBE ILLESZTÉSE című terv partnerségi egyeztetése, elektronikus úton történik.

A terv elektronikusan a tinnye.hu/sites/default/files/tinnye_m100_tremod_partnersegi_tervanyag.20210512.pdf linken érhető el.

ELEKTRONIKUS VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS  a honlapon történő közzétételétől számított 15 napon belül tehető:

időpontja: 2021. május 13. – május 27. elektronikus úton a foepitesz[at]tinnye[dot]hu  e-mail címre megküldve történhet.

 

Tinnye, 2021. május 12.

                                 Üdvözlettel: Krix Lajos 
 polgármester

< Vissza a hírekhez