Szociális tűzifa igénylése

Tinnye Község Önkormányzata idén 34 erdei köbméter szociális tűzifát nyert pályázaton.

Szociális tűzifa iránti támogatást igényelhet az a tinnyei lakcímmel rendelkező lakos, aki életvitelszerűen is Tinnyén lakik és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 85.500 forintot.

Az elbírálás során jogszabályi előírás alapján előnyben kell részesíteni azt, aki a Szociális törvény szerinti

  • aktív korúak ellátásában
  • időskorúak járadékában
  • lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásban részesül, vagy
  • hátrányos helyzetű / halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

A fentieken túl előnyt jelent az elbírálásnál, ha

  • a család rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
  • a család három vagy több gyermeket nevel,
  • gyermekét egyedül nevelő, egyedülálló szülő igényli,
  • a kérelmet egyedül élő nyugdíjas, vagy 65 év feletti házaspár igényli.

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra (azonos címen) csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban lakó személyek és háztartások számától!

Háztartásonként legfeljebb 5 erdei m³ tűzifa adható.

A kérelem benyújtásának határideje 2020. november 20.

A kérelem nyomtatvány a hivatalban igényelhető vagy letölthető ezen a linken.

< Vissza a hírekhez