A közérdekű adatok megismerése

2020. évben

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően:

A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be. A Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal a megkeresésnek legkésőbb az igénylés beérkezésétől számított 15 napon belül tesz eleget. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, a határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell. Az adatigénylés teljesítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - a Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell. Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

Az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége

e-mail:

jegyzo[at]tinnye[dot]hu

Telefon:

06 26 335 076

Adatvédelmi tisztviselő:

Geréb Tünde

Adatvédelmi Szabályzat:

9. A közérdekű adatok megismerésére irányuló eljárás szabályai:

„A Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal a közérdekű adatokat Tinnye Község Önkormányzat honlapján a www.tinnye.hu címen teszi közzé. A közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról a Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelem határidőn belüli teljesítése – az adatvédelmi tisztviselővel történt egyeztetés követően – az adott ügyintézőnek a feladata. Az egyes hatósági és más konkrét ügyek intézésére, a jogszabályi előírásokra, illetve Tinnye Község honlapján már megjelent közérdekű adatokra vonatkozó információkérésnek feladatkörén belül minden ügyintéző köteles pontosan a legrövidebb idő alatt eleget tenni.

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

 

 

2020. évben

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően:

A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be. A Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal a megkeresésnek legkésőbb az igénylés beérkezésétől számított 15 napon belül tesz eleget. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, a határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell. Az adatigénylés teljesítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - a Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell. Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

Az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége

e-mail:

jegyzo[at]tinnye[dot]hu

Telefon:

06 26 335 076

Adatvédelmi tisztviselő:

Geréb Tünde

Adatvédelmi Szabályzat:

9. A közérdekű adatok megismerésére irányuló eljárás szabályai:

„A Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal a közérdekű adatokat Tinnye Község Önkormányzat honlapján a www.tinnye.hu címen teszi közzé. A közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról a Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelem határidőn belüli teljesítése – az adatvédelmi tisztviselővel történt egyeztetés követően – az adott ügyintézőnek a feladata. Az egyes hatósági és más konkrét ügyek intézésére, a jogszabályi előírásokra, illetve Tinnye Község honlapján már megjelent közérdekű adatokra vonatkozó információkérésnek feladatkörén belül minden ügyintéző köteles pontosan a legrövidebb idő alatt eleget tenni.

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat