Ingatlan bérbeadás – ajánlattételi felhívás 582/10 hrsz. üzlethelyiség, 582/11 hrsz. raktárhelyiség

Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete a következő határozatokat hozta 2019. november 27-én:

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 92/2019. (XI.27.) számú önkormányzati határozata az 582/10 hrsz. üzlethelyiség bérleti jogának pályázati kiírásáról

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az önkormányzat tulajdonában álló, hasznosításra szánt bolthelyiség bérleti jogának megszerzésére pályázati kiírást tesz közzé az alábbi szöveggel:

„Hirdetmény üzlethelyiség bérleti jogáról:

Tinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatra bocsátja a Tinnye 582/10. helyrajzi számú, természetben Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky utca 8. szám alatti ingatlanban található üzlethelyiség bérleti jogát határozatlan időre, mindkét fél részéről kéthavi felmondási határidővel.
Üzlethelyiség műszaki adatai: alapterülete 120 m2, összközműves.
Bérleti díj: 800,-Ft/m2/hó, licitlépcső 100,-Ft, m2, kaució kéthavi bérleti díj.
Önkormányzat befogadja a számlával igazolt felújítási költségeket 1 millió forintig, mely költséget bérlő lelakhatja havi felosztásban, havi bérleti díja 50%-os mértékéig történő beszámítással.
A pályázati anyagot írásban, a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában, 2019. december 13. 12 óráig lehet benyújtani.
Képviselő-testület a nyertes pályázóról a benyújtási határidőt követő, soron következő ülésén dönt.”

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének
93/2019. (XI.27.) számú önkormányzati határozata
az 582/11 hrsz. raktárhelyiség bérleti jogának pályázati kiírásáról

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonában álló, hasznosításra szánt bolthelyiség bérleti jogának megszerzésére pályázati kiírást tesz közzé az alábbi szöveggel:

„Hirdetmény raktárhelyiség bérleti jogáról

Tinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatra bocsátja a Tinnye 582/11. helyrajzi számú, természetben Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky utca 8. szám alatti ingatlanban található raktárhelyiség bérleti jogát határozatlan időre, mindkét fél részéről kéthavi felmondási határidővel.
Raktárhelyiség műszaki adatai: alapterülete 128 m2, közmű nélküli.
Bérleti díj: 400,-Ft/m2/hó, licitlépcső 50,-Ft, m2, kaució kéthavi bérleti díj.
Önkormányzat befogadja a számlával igazolt felújítási költségeket 1 millió forintig, mely költséget bérlő lelakhatja havi felosztásban, havi bérleti díja 50%-os mértékéig történő beszámítással.
A pályázati anyagot írásban, a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában, 2019. december 13. 12 óráig lehet benyújtani.
Képviselő-testület a nyertes pályázóról a benyújtási határidőt követő, soron következő ülésén dönt.”