Óvodai beiratkozás

Hirdetmény óvodai beiratkozásról
„Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel –a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.
Kérjük, hogy ezeket figyelmesen olvassák el és ennek megfelelően járjanak el.
A kötelező felvételi körzettel rendelkező Tinnyei Napköziotthonos Óvoda felvételi eljárása:
A beiratkozás időpontja: 2020.04.02-2020.04.30.


1. A kötelező körzetet biztosító óvoda 2020.04.21-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.

2. Ha a szülő, törvényes képviselő (a továbbiakban együtt: szülő) nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor erre irányuló szándékának bejelentését- a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének és címének megjelölésével, elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen általa választott óvoda vezetője 2020.április 17-ig fogadja.

3. Abban az esetben, ha a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettségének teljesítését követően a szabad férőhelyei alapján további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, úgy a hozzá beérkezett, nem a felvételi körzetben élő gyermekek felvételére vonatkozó szülői szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan, a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel beiratkozási beosztást készít és erről az érintett szülőket haladéktalanul értesíti. Az óvodai beiratkozáshoz szándéknyilatkozatot az ovodavezeto@tinnye.hu email címen kérhetnek!

4. Az a szülő, akinek gyermeke 2020.09.01. után tölti be a 3. évet és szeretnének beiratkozni, ők is kérjék a szándéknyilatkozatot emailben vagy telefonon!
A 2,5 éves, szobatiszta gyermeknek is lehetősége van megkezdeni az óvodát, igény esetén kérem jelentkezzenek!

Jelentkezés időpontja:

2020. április 2-15-ig: ovodavezeto@tinnye.hu vagy telefonon: 06 70 458 2466

Szeretettel várjuk a gyermekeket!

Jurkovics Zsuzsanna                                                                                                            intézményvezető