Rendeletek

 

Hatályos rendeletek:

Működés:

Tinnye Község Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályairól szóló rendelet 9/2013. (VII.4) sz. alaprendelet és mellékletei egységes szerkezetben 2019.10.25.

SZMSZ módosítás 2/2019

SZMSZ módosítás 2/2015

Közművelődésről szóló rendelet 8/2013 (VII.4) sz. alaprendelet

A díszpolgári cím alapítása és adományozásának rendje 2)2005.(III.3.)

Címer, zászló, pecsét 6)1996.(VII.11.)

Önszerveződő közösségek támogatása 5/2011

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről 5/2015_ (VII. 10.) rendelet

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet 14/2017 (XII.15.)

11/2018 (XI.29.) önkormányzati rendelete az intézményeiben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 2/2013 (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítása 7/2018 (IX.27.)

Étkezési térítési díjakról szóló rendelet egységes szerkezetben 2/2013 (II.28.)

7/2017. (VI.15.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről

9/2017. (X.12.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

3/2018 (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításának, valamint a lakásgazdálkodás szabályairól

 

Adózás:

Helyi adó rendelet 2018 január 1-től hatályos szövege egységes szerkezetben

Tinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017.(XII.1) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 9/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

13/2018 (XI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati hivatal dolgozóinak adóérdekeltségi rendszeréről

 

Környezet:

A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 12 2014 (XI. 06)

Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről 13_2008

2/2018 (II.16.) önkormányzati rendelete az avar és és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 13/2008 (XII.18.) rendelet módosításáról

Zaj és rezgésvédelem 3)2006.(IX.21.)

Parlagfű 9)2003.(VII.11.)

A talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályok 10)2004.(X.7.)

Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról 16)2004.(XII.16.)

Helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének fenntartásáról 6)2008.(VII.3.)

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 5/2014(VI.5.)

A közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet 9/2016 (IX.30.)

5/2017. (VI.15.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról a 10/2004. (X.7.) sz. KT. rendeletének módosításáról

 

Igazgatás

A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről 8/2005.(X.27.)

Elővásárlási jog megállapítása 4/2004.(III.25.)

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli…rendelet  3/2015 (II.20.)

8/2018 (IX.27.) sz. rendelet a 3/2015 (II.20.) szociális rendelet módosításáról

Szociális_tűzifa_támogatás_helyi_szabályairól_szóló_8/2015 (XI.26). sz. rendelet_egységes_szerkezetben

Egyes szociális célú támogatásokról szóló rendelet 8/2016 (IX.30.)

A házasságkötések_hivatali_helyiségen és hivatali munkaidőn_kívül történő engedélyezésének szabályairól és díjazásáról 6/2017. (VI.15.)

Az elektronikus ügyintézés megtiltásáról szóló 13/2005 (X.3.) sz. rendelet hatályon kívül helyezése_8/2017 (VIII.17.)

Tinnye Község területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló rendelet 3/2019 (II.28.)

 

Vagyon

Az önkormányzat vagyona, a vagyongazdálkodás szabályai 4/2013. (IV.25.) egységes szerkezetben

 

Költségvetés

Rendelet 2014 költségvetés

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló   1/2015 (II.20)

7/2015(IX.24) 2015._évi_költségvetés_módosítása

3/2016 (III.8.) önkormányzat rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

5/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete Tinnye Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

10/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (III.08.) rendelet 2. sz. módosításáról

12/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (III.08.) rendelet 3. sz. módosításáról

1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

3/2017. (VI.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi_költségvetéséről szóló 3/2016. (III.8.) önkormányzati rendelet IV. sz. módosításáról

4/2017 (VI.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

11/2017 (XII.1.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1. sz. módosításáról

1/2018 (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 

2018. évi költségvetés melléklete: http://www.tinnye.hu/wp-content/uploads/2018/08/2018.Önkormányzat.táblázat.B.pdf

5/2018 (IV.24.) önkormányzati rendelete a_2017. évi_költségvetés_II. sz._módosításáról

6/2018 (IV.24.) önkormányzati rendelete  a_2017._évi_költségvetés_végrehajtásáról

10/2018 (XI.29.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018 (II.16.) önkormányzati rendelet I. sz. módosításáról

1/2019 (II.28.) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről

 

HÉSZ

A településkép védelméről szóló rendelet 12/2017 (XII.1.)

Helyi építési szabályzat 3/2000

HÉSZ módosítás 1/2001

HÉSZ módosítás 10/2001

HÉSZ módosítás 2)2002.(II.28.)

HÉSZ módosítás 4/2002.(VII.12.)

HÉSZ módosítás 6/2003.(V.15.)

HÉSZ módosítás 9/2002.(X.18.)

HÉSZ módosítás 11/2002.(XI.21.)

A Maklári tanya (Királyvölgy)szabályozási tervének módosítása 5/2003.(V.15.)

A Piliscsabai út menti lakóterület szabályozási tervének módosítása 5/2005.(VIII.31.)

Piliscsabai út menti lakótömb szabályozási terve és helyi építési szabályzat 11/2001

Tinnye északi területe 0810 hrsz. alatti telkek alkotta terület szabályozási terve 8/2007.(XI.15.)

Únyi út menti lakótömb szabályozási terve és helyi építési szabályzat 9/2001

A Piliscsabai út menti terület közterületeinek elnevezése 3/2005.(III.31.)

2/2016 (II.26.) sz. önkormányzati rendelet Tinnye Község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 3/2000. (IV.28.) sz. rendelet módosításáról

9/2018 (IX.27.) önkormányzati rendelete Király-völgy területre vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

7/2019 (VII.18.) önkormányzati rendelete a Király-völgy területre vonatkozó 9/2018 (IX.27.) rendelet módosításáról

Tinnye_község_településszerkezeti_terve

 

Hatályon kívül helyezett rendeletek

Étkezesi térítési díjakról szóló rendelet módosítása 13/2016 (XII.16.)

Partnerségi_rendelet 6/2015 (IX.24)

A hivatali időn kívüli házasságkötés és a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés szabályai 3/2011.(III.24.)

8/2017 (VIII.17.) önkormányzati rendelet az elektronikus ügyintézés megtiltásáról szóló 13/2005. (X.3.) rendelet hatályon kívül helyezéséről

2/2017 (II.14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályairól szóló 9/2013 (VII.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

7/2016 (VII.07.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályairól szóló 9/2013 (VII.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/2016 (VII.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

4/2016 (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról szóló 4/2013 (IV.25) rendelet módosításáról

1/2016 (II.25.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 9/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Helyi adórendelet  11/2013 (XII.2) 2015 dec. 31-től hatálytalan

Tinnye SZMSZ módosítás 2_2015

Avar és kerti hulladék égetéséről szóló rendeletet  módosító rendelet 

Az alábbi adórendeletek 2014 január 1 napjától  hatályukat vesztik:

Telekadó rendelet 6/2004. (X.07) egységes szerkezetben

Telekadó rendelet módosítás 3/2013.Tinnye

Kommunális adó 5/1998 (V.14) egységes szerkezetben

Iparűzési adó 10/1995 (XII.18.) egységes szerkezetben

Képviselők tiszteletdíja 2)2011.(II.24.)

10/2015 (XII.8) sz. Szervezett köztisztasági közszolgáltatási díj rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

 

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment