Álláspályázat műszaki ügyintéző munkakör betöltésére

Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal műszaki ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos beszerzési eljárások lebonyolítása, a teljesítés nyomon követése. Az éves beruházás-statisztikai jelentés elkészítése. Szakhatósági, tulajdonosi, kezelői hozzájárulások elkészítése. Települések adottságaiból, sajátosságaiból eredő műszaki tárgyú feladatok ellátása(közterületekkel, helyi közutakkal, helyi rendeletek betartásával, birtokvédelemmel stb. kapcsolatos feladatok). Szerződésekből adódó garanciális és szavatossági igények érvényesítésében való közreműködés. Kapcsolattartás az önkormányzati intézményekkel, bejelentéseik kezelése. Helyszíni ellenőrzések lefolytatása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, műszaki középiskolai végzettség vagy műszaki szakképesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett műszaki végzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi vagy vízügyi vagy településfejlesztési vagy vidékfejlesztési vagy közlekedési felsőfokú szakképesítés,
 • Közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Közigazgatási alap/szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kommunikációs képesség,
 • Kiváló szintű rugalmasság, kreativitás, problémamegoldó készség,
 • Kiváló szintű szervezőképesség,
 • Precizitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019.(IV.23.)Korm. rendelet 1.sz.melléklete alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylésről igazolás
 • Nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez történő hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/89/2021., valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző
 • Elektronikus úton Geréb Tünde jegyző részére a hivatal[at]tinnye[dot]hu e-mail címen keresztül
 • Személyesen: Geréb Tünde jegyző, Pest megye, 2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.(hétfőnként).

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A kinevezéskor a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tinnye.hu honlapon szerezhet.

< Vissza a hírekhez