Ingatlan bérbeadás ajánlattételi felhívás „Tejház” bérleti jogáról

Tinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatra bocsátja a Tinnye 132 helyrajzi számú, természetben Tinnye Sportpálya melletti tejház bérleti jogát a hozzá tartozó 131 helyrajzi számú közterület bérleti jogával határozatlan időre, mindkét fél részéről kéthavi felmondási határidővel.

Tejház műszaki adatai: alapterülete 42 m2, közmű nélküli.

Bérleti díj: 400 Ft/m2/hó, licitlépcső 50 Ft, m2, kaució kéthavi bérleti díj.

Önkormányzat befogadja a számlával igazolt felújítási költségeket 1 millió forintig, mely költséget bérlő lelakhatja havi felosztásban, havi bérleti díja 50%-os mértékéig történő beszámítással.

A pályázati anyagot a látványtervekkel, rövid és hosszú távú távlati részletes hasznosítási tervvel, együtt írásban, a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában, 2021. december 15-ig lehet benyújtani.

A pályázat szöveges részében kérem kitérni arra, hogy a Tejház környezetében lévő területekből mekkora területet és milyen célra venne igénybe a hasznosítás során.

Képviselő-testület a nyertes pályázóról a benyújtási határidőt követő soron következő ülésén dönt.

Az elbírálás szempontjából prioritást élvez a lakosság alapellátásnak biztosításával kapcsolatos pályázati cél. 

< Vissza a hírekhez