Közterület-felügyelő álláshirdetés

A Budakörnyéki Közterület-felügyelet  a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet közterület-felügyelő (képzéssel) munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

 • Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

 • Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

 • 1. számú melléklet 30. pont 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

 • A közterületek jogszerű használatának ellenőrzése, közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése. Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet, a közrend, a közbiztonság, az önkormányzati vagyon védelmében. Közterület-felügyelői hatáskörbe tartozó intézkedések megtétele. Közreműködés a bűnmegelőzési feladatok megvalósításában. 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság. 
 • Cselekvőképesség. 
 • Büntetlen előélet. 
 • Középiskola/gimnázium. 
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 
 • Rendészeti pálya iránti elhivatottság. 
 • Egészségügyi és pszichikai alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 • „B” kategóriájú vezetői engedély, 
 • rendészeti, rendvédelmi szakmai végzettség, 
 • szakképesítés megszerzésére irányuló hajlandóság, 
 • közterület-felügyeletnél, rendvédelmi szervnél szerzett tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 • Önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rend. alapján. 
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 
 • Oklevelek, bizonyítványok másolata. 
 • Hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez az EU 2016/679. sz. rend. 6. cikk 1.) bekezdés a) pont alapján. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

 • A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 10. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

 • A pályázatok tartalmi és formai szűrést követően személyes meghallgatáson vesznek részt. 
 • A munkáltató fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 • Budakeszi Hírmondó online - 2020. augusztus 28. 
 • Budakeszi város honlapja - 2020. augusztus 28.
 • Budakörnyéki Közterület-felügyelet honlapja - 2020. augusztus 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

 • Kinevezéskor a munkáltató hat hónap próbaidőt köt ki. 
 • A kinevezés feltétele a bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány, melyet a kinevezésig át kell adni a munkáltatónak. 
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a bkktf.hu honlapon szerezhet.

< Vissza a hírekhez