Magyar Falu Program 2020. Járdafelújítás

Kiíró: Miniszterelnökség
Pályázat száma: MFP-BJA/2020

A Kormány 2019. tavaszán indította útjára a Magyar Falu Programot, mely az 5000 fő alatti települések fejlesztését, élhetőbbé válását célozza meg pályázati lehetőségeivel. 
 
Tinnye Község Önkormányzata 4 744 136 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a Magyar Falu Program 2020-as pályázati kiírásán az önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása -2020 című alprogramban, melynek keretében a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca keleti oldalának (493/1 és 493/2 hrsz.) járdaszakasza került felújításra 151 m hosszan az 580/1 hrsz. és az 565 hrsz.-ú ingatlanok között. Településünkön a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca keleti oldala járdaszakaszának felújítása indokolt volt, mert a pályázatban érintett szakaszon a járda nagyon rossz állapotban volt. A központi területen lévő járdaszakasz felújítása javítani fogja községünkben az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségét és elérhetőségét, a településkép épülését, elősegíti a lakosság életminőségének javítását.
 
A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2020. szeptember 1., fizikai befejezése 2020. november 30.